Hospodárske výsledky poisťovne Groupama. Stabilita, rast a diverzifikácia portfólia


			Hospodárske výsledky poisťovne Groupama. Stabilita, rast a diverzifikácia portfólia

Poisťovňa Groupama zaznamenala v prvom polroku 2020 pokračujúci rast svojho portfólia a úspechy aj v diverzifikácii nového obchodu.

Aj napriek koronavírusu COVID-19 dokázalaGroupama pokračovať v podobnom trende, ktorým zakončila rok 2019 a za prvých šesť mesiacov roka 2020 úspešne ďalej rástla v najmä v segmente retailového majetkového poistenia i v produkcii poistenia podnikateľov.

Stabilita a rast

Najväčší rast v obchodnej produkcii zaznamenala Groupama v korporátnom poistení, v ktorom oproti prvému polroku 2019 strojnásobila svoju produkciu.

Aj napriek náročnému obdobiu sa nám podarilo rásť v segmente majetkového i korporátneho poistenia, ktoré sú pre náš obchod kľúčové. Udržanie stabilného obchodného výsledku v majetkovom poistení i v poistení motorových vozidiel odzrkadľuje stabilitu nášho hospodárenia. Dôležitá je aj stratégia diverzifikácie portfólia, ktorá nám pomáha zvládať túto krízu bez väčšej ujmy,“ vyhlásil riaditeľ poisťovne, Ladislav Gajdoschík. Poisťovňa Groupama diverzifikuje portfólio a motorový poistný kmeň vyvažuje majetkovým i životným poistením.

Zvyšovanie kvality služieb a podpora zamestnancov

Za úspešnými hospodárskymi výsledkami poisťovne možno hľadať aj zvyšovanie kvality služieb v klientskych centrách Groupama service a proaktívnu komunikáciu s klientmi. Zvyšuje sa aj zodpovedanosť hovorov na Call centre Groupama, ktorá koncom prvého polroka 2020 dosahovala 98% hranicu. Rovnako rastie v porovnaní s prvým polrokom 2019 aj počet uzatvorených poistných udalostí a vybavenie klientskych požiadaviek. Medziročný pokles otvorených poistných udalostí v motorovom poistení klesol o 29 %.

„Kľúčovým aspektom na Groupama service bola stabilizácia tímu, optimalizácia pracovných procesov a efektívne plnenie pracovných činností aj počas mimoriadnej situácie. Našim klientom dokážeme poskytnúť servis na najvyššej úrovni a na všetky požiadavky dokážeme reagovať do 48 hodín od prijatia požiadavky,“ vysvetľuje vedúca odboru servisných činností poisťovne, Darina Fabián Csóková.

Aj vďaka dobre nastavenému biznis modelu a diverzifikácii portfólia sa Groupama počas pandémie vyhla prepúšťaniu. „Zaviedli sme homeoffice a prácu z domu pre všetkých kolegov, ktorým to technické možnosti povoľovali, resp. sme flexibilne procesy upravili tak, aby sa väčšine kolegov dalo pracovať z domu. Tento model práce aj v súčasnosti vyhodnocujeme a na jeseň 2020 pripravujeme zavedenie aj viacdennej práce z domu na viacerých oddeleniach na základe podnetov z praxe ako bežnú súčasť firemnej kultúry v Groupame,“ hovorí HR manažérka poisťovne Nikoleta Leskovská.

Dôraz na inovácie

Okrem kvalitného servisu sú cieľom poisťovne Groupama aj inovácie a zavádzanie nových online bezkontaktných klientskych riešení. Prvým nástrojom bol platobný systém GroupamaPay, cez ktorý klient dokáže uhradiť splatné poistné len na tri kliky.

Medzi ďalšie inovácie patrí aplikácia GroupamaSMART, ktorá pre klienta sprostredkúva zrýchlenú likvidáciu škodovej udalosti, tzv. samoobhliadku poškodeného vozidla a okamžitú kalkuláciu poistného plnenia. Oba tieto nástroje zaviedla poisťovňa do užívania v prvom polroku 2020 a pre klientov sú plne dostupné.

Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články