Do dôchodku odchádzame rovnakým tempom ako pred pandémiou


			Do dôchodku odchádzame rovnakým tempom ako pred pandémiou
26.10.2020 Legislatíva

Sociálna poisťovňa počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala 25 382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. 

Podľa druhu dôchodku bolo najviac (takmer 40 %) podaných žiadostí o starobný dôchodok (10 013). Nasledovali žiadosti o invalidný dôchodok (5 869) a vdovský dôchodok (3 818). Najmenej bolo žiadostí o predčasný starobný dôchodok (3 680), vdovecký (1 399) a sirotský (603) dôchodok.

Celkové počty i rozloženie žiadostí podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok viac menej kopírovali vývoj v rovnakom období minulého roka – v treťom štvrťroku 2019 podalo žiadosť o dôchodok 26 467 poistencov. Aj vlani najväčší podiel tvorili žiadatelia o starobný dôchodok (12 319, čo je viac ako 46 %), nasledovaní žiadateľmi o invalidný a vdovský dôchodok.

Počas prvých deviatich mesiacov roku 2020 Sociálna poisťovňa priznala 22 685 dôchodkov a zamietla 2 401 žiadostí o dôchodok. Zároveň zaregistrovala 959 zmien v invalidite – prechod z pásma nad 70 % (ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %) do pásma do 70 % sa týkal 321 poistencov, pričom z kategórie do 70 % sa do pásma nad 70 % dostalo až 638 invalidných dôchodcov. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články