V prvom polroku stúpol záujem o predčasný starobný dôchodok


			V prvom polroku stúpol záujem o predčasný starobný dôchodok

Sociálna poisťovňa počas prvých šiestich mesiacov tohto roka prijala 7 692 žiadostí o predčasný starobný dôchodok.

Tento počet predstavuje 14 % zo všetkých došlých žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok (viac bolo len žiadostí o starobný a o invalidný dôchodok).

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa počet poistencov, ktorí sa rozhodli predčasne odísť do dôchodku, zvýšil – v prvom polroku roku 2019 tak urobilo 5 822 osôb, čo je o 1 870 menej ako v roku 2020.

Od januára do júna 2020 Sociálna poisťovňa priznala nárok na výplatu 6 026 predčasných starobných dôchodkov a zamietla 581 žiadostí o túto dôchodkovú dávku.

Dôvodom zamietnutia bolo v prevažnej väčšine nesplnenie základných podmienok potrebných na priznanie nároku na predčasný dôchodok – najčastejšie skutočnosť, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec požiadal o jeho priznanie, nebola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla 2020 je životné minimum 214,83 eura).

K 30. júnu 2020 Sociálna poisťovňa vyplácala 14 476 predčasných starobných dôchodkov v priemernej výške 451,09 eura mesačne. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články