Vlani pracovalo na dohodu s odvodovou úľavou 1 541 predčasných penzistov


			Vlani pracovalo na dohodu s odvodovou úľavou 1 541 predčasných penzistov

Na konci roka 2019 pracovalo na dohodu s odvodovou úľavou 1 541 poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Je to o 300 viac ako v decembri 2018, keď Sociálna poisťovňa evidovala 1 209 pracujúcich predčasných penzistov – dohodárov.
 
Táto skupina dôchodcov môže súbežne pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a aj poberať predčasný starobný dôchodok bez toho, aby im Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku ako to bolo v minulosti (do júla 2018).
 
Predčasní dôchodcovia však musia splniť zákonom stanovené podmienky – môžu si privyrábať iba na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Novinkou je, že od 1. januára 2020 sa za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, považuje už aj ten, kto má uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka.
 
Poberateľ predčasného dôchodku si z uvedeného typu dohody (môže byť len jedna) u zamestnávateľa čestným vyhlásením uplatní odvodovú úľavu, na základe ktorej z príjmu do 200 eur mesačne nebude vôbec platiť poistné na dôchodkové poistenie.
 
Ak však jeho príjem z dohody presiahne za kalendárny rok 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu automaticky (zo zákona) zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu potom výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje.
 
Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí súčasne splniť podmienku, že nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.
 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články