Od 1. februára 2020 možno profesionálny šport vykonávať aj ako SZČO


			Od 1. februára 2020 možno profesionálny šport vykonávať aj ako SZČO

Novela zákona o športe umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať šport dvomi spôsobmi.

Buď ako zamestnancovi na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa § 35 zákona o športe) alebo ako samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) na základe inej zmluvy.
 
Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca až do 31. decembra 2021. Preto zamestnávateľ tohto športovca do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.
 
Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely sociálneho poistenia považovaný za SZČO s oprávnením, pretože takejto osobe vznikne oprávnenie vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činnej osobe dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe.
 
Ak profesionálnemu športovcovi ako SZČO následne vznikne povinné sociálne poistenie, vznik tohto poistenia, výšku poistného aj údaje potrebné na identifikáciu platby mu oznámi Sociálna poisťovňa. 

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články