Pri platení poistného za dôchodcov sa zamestnávateľom zjednodušia povinnosti


			Pri platení poistného za dôchodcov sa zamestnávateľom zjednodušia povinnosti
15.11.2019 Produkty

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. 1. 2020 nastávajú zmeny aj v plnení povinností a v platení poistného za dôchodcov, ktorí ostávajú pracovať aj po priznaní dôchodku.

Kým doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka to už bude deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Starobný dôchodca zamestnaný na pracovnú zmluvu, resp. aj na dohodu, nie je v súčasnosti povinný (ani jeho zamestnávateľ) platiť poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti odo dňa priznania dôchodku.

To znamená, že v situácii, kedy je zamestnancovi spätne priznaný dôchodok (hoci aj tri roky dozadu), je zamestnávateľ povinný opravovať všetky Mesačné výkazy poistného a príspevkov odo dňa jeho priznania.

Novelou zákona od januára 2020 sa táto povinnosť zamestnávateľovi zjednoduší, spätne ich bude opravovať iba odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Aj preplatok na poistnom môže vzniknúť najskôr odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Uvedené sa vzťahuje aj na invalidných dôchodcov, za ktorých zamestnávateľ nie je povinný v súčasnosti platiť poistné na niektoré druhy poistného odo dňa priznania dôchodku. Rozhodujúci bude aj v ich prípade deň vydania rozhodnutia o jeho priznaní.

Samostatne zárobkovo činné osoby po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku nebudú platiť poistné na invalidné poistenie taktiež až odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Ku koncu augusta 2019 pracovalo v SR 257 700 poberateľov dôchodku. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články