Sociálna poisťovňa pripomínaním nedoplatkov v roku 2019 získala viac ako 53 mil. eur


			Sociálna poisťovňa pripomínaním nedoplatkov v roku 2019 získala viac ako 53 mil. eur

Sociálna poisťovňa už niekoľko rokov pravidelne informuje živnostníkov (SZČO) aj zamestnávateľov o aktuálnom nedoplatku poistného, a to formou ústretovej a bezplatnej služby  cez SMS a e-maily.

Počas roku 2019 rozoslala živnostníkom a ostatným SZČO spolu takmer 184 tisíc správ. Na základe týchto upozornení SZČO dodatočne uhradili meškajúce poistné na sociálne poistenie v celkovej výške 3,5 mil. eur.

Sociálna poisťovňa v minulom roku upozorňovala na nedoplatky aj zamestnávateľov. Rozoslala im takmer 416 tisíc upozornení. Zamestnávatelia následne dodatočne uhradili meškajúce poistné v celkovej výške takmer 50 mil. eur.

Sociálna poisťovňa tak službou pripomínania nedoplatkov v roku 2019 získala dodatočné úhrady od SZČO a zamestnávateľov spolu vo výške viac ako 53 mil. eur.

Okrem toho Sociálna poisťovňa upozorňovala zamestnávateľov aj na neodovzdané mesačné výkazy poistného a príspevkov za ich zamestnancov. Odoslala 132 tisíc správ, na základe ktorých jej zamestnávatelia dodatočne zaslali takmer viac ako 18 tisíc mesačných výkazov. Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje, že od 1. decembra 2019 sú zamestnávatelia, ktorí neodovzdajú mesačné výkazy, považovaní za dlžníkov.

Službu pripomínania nedoplatkov, resp. neodovzdaných mesačných výkazov verejnosť od začiatku vnímala pozitívne, ako ústretový krok Sociálnej poisťovne. Upozornenia pomáhajú poistencom a odvádzateľom poistného vyhnúť sa nedoplatkom a problémom v budúcnosti.

Pre využívanie tejto bezplatnej služby stačí, aby SZČO alebo zamestnávateľ mali v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty (číslo mobilného telefónu alebo e-mail).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články