O predčasný dôchodok sa muži zaujímajú viac ako ženy. Majú ho vyšší


			O predčasný dôchodok sa muži zaujímajú viac ako ženy. Majú ho vyšší
28.2.2020 Produkty, Spektrum

Na konci decembra 2019 sa poberatelia predčasného starobného dôchodku (13 194) podieľali na celkovom počte starobných dôchodcov (1 101 494) iba 1,2 %.

Z toho väčší podiel tvorili poberatelia predčasného starobného dôchodku medzi mužmi (1,8 %) než medzi ženami (0,8 %). Najviac poberateľov predčasného starobného dôchodku bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji (2 191), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (1 291).

Priemerný mesačný predčasný starobný dôchodok mužov je vyšší ako u žien. Na konci roku 2019 sa predčasný starobný dôchodok mužov (tzv. sólo dôchodky) pohyboval okolo priemernej výšky 462,92 eura mesačne, u žien to bolo v priemere o 76,78 eura menej (386,14 eura).

Priemerná výška predčasného starobného dôchodku na republikovej úrovni predstavovala 433,13 eura.

V januári 2020 dostala Sociálna poisťovňa ďalších 1 838 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, čo je 19,5 % zo všetkých došlých žiadosti o niektorú z dôchodkových dávok. Najviac ľudí sa do predčasného dôchodku rozhodlo odísť v Banskobystrickom samosprávnom kraji (289), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (144).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS