Sociálna poisťovňa v I. polroku zamietla necelých 8 % žiadostí o dôchodok


			Sociálna poisťovňa v I. polroku zamietla necelých 8 % žiadostí o dôchodok
25.8.2020 Tlačové správy

Za prvý polrok tohto roka Sociálna poisťovňa zamietla 4 137 žiadostí o dôchodok. Podľa druhu dôchodku najväčší podiel – viac ako 68 % – predstavovali zamietnuté žiadosti o invalidný dôchodok (2 829 žiadostí).

Nasledovali žiadosti o predčasný starobný dôchodok (14 % a 581 žiadostí) a starobný dôchodok (10,4 % a 433 žiadostí). V skupine s najmenším podielom boli zamietnuté žiadosti o sirotský dôchodok (4,5 % a 187 žiadostí), vdovský (1,9 % a 80 žiadostí) a vdovecký dôchodok (0,6 % a 27 žiadostí).

V tom istom období Sociálna poisťovňa prijala spolu 53 373 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok a pozitívne vybavila 41 024 takýchto žiadostí. Pri porovnaní množstva zamietnutých žiadostí s počtom prijatých podiel zamietnutých predstavoval necelých 8 %.

Dôvodom zamietnutia bolo v prevažnej väčšine nesplnenie základných podmienok potrebných na priznanie nároku na dôchodkovú dávku. Pri žiadostiach o predčasný starobný dôchodok bola najčastejšou príčinou zamietnutia skutočnosť, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec požiadal o jeho priznanie, nebola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (od 1. júla 2020 je životné minimum 214,83 eura).

Pri zamietnutých žiadostiach o invalidný dôchodok bolo v prevažnej miere dôvodom nesplnenie zdravotných podmienok určujúcich vznik invalidity. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články