Doživotný dôchodok z II. piliera za rok 2019 bol v priemere 21,77 eur


			Doživotný dôchodok z II. piliera za rok 2019 bol v priemere 21,77 eur
13.1.2020 Spektrum

Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eur. Je to o 1,61 eur menej ako životné poisťovne vyplácali v roku 2018.

Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 21,71 eur a ku koncu roka 2019 ho poberalo 1 725 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 26,42 eur a poberalo ho 23 sporiteľov.

Tieto údaje sú porovnateľné s priemernou mesačnou výškou doživotného dôchodku za rok 2018, kedy bola na úrovni 23,38 eur. V roku 2015 predstavovala 25,96 eur, v roku 2016 len 25,36 eur, v roku 2017 klesla na 23,92 eur, v roku 2018 sa pohybovala na úrovni 23,38 eur.

Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.

O dôchodok z II. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 3 236 žiadostí, z toho 2 748 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 488 vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2018, kedy bolo podaných 2 647 žiadostí, ide o nárast o 589 žiadostí.

Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2019 predstavoval 505. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 38 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 6 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku.

Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber (vrátane jednorazového vyplatenia), využilo minulý rok 1 317 sporiteľov a ďalších 69 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok.

V režime malá nasporená suma bolo v roku 2019 uzatvorených 193 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 176) alebo životná poisťovňa (počet sporiteľov 17) vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eur až do vyčerpania nasporenej sumy (t. j. nie doživotne). 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články