V rámci udržateľnosti majú nemecké poisťovne viac dbať na biodiverzitu


			V rámci udržateľnosti majú nemecké poisťovne viac dbať na biodiverzitu
11.2.2023 Zahraničie

Dva roky po tom, čo sa zástupcovia Celoštátneho zväzu nemeckého poisťovníctva (GDV) dohodli na prvej deklarácii udržateľnosti, rozhodlo teraz prezídium o jej aktualizácii. 

Okrem iného sa má klásť väčší dôraz na tému biodiverzity.

Po dvoch rokoch sa teraz poisťovatelia združení v asociácii GDV dohodli na prvej úprave svojho manifestu udržateľnosti. Nemecké poisťovne chcú v zosilnenej miere prispieť k tomu, aby boli zachované prirodzené bázy života i ekonomiky. Ochranu biodiverzity majú v budúcnosti zohľadniť ako kapitálové investície, tak aj poistenie rizík. Toto je jeden z kľúčových bodov prepracovanej deklarácie udržateľnosti GDV. 

„Na našej ceste k väčšej udržateľnosti sme urobili prvé dôležité kroky,“ povedal šéf asociácie Jörg Asmussen. „Teraz si kladieme ďalšie náročné ciele: posilňujeme ochranu životného prostredia a biodiverzity. A chceme definovať hlavné míľniky na tejto ceste pre naše investičné portfólia. Tak môžeme ako významný článok prispieť k úspešnej transformácii hospodárstva a spoločnosti.“

Najvýznamnejšie aktualizácie v postoji GDV k udržateľnosti:

Do budúcnosti má byť tak pri investíciách poisťovateľov, ako aj pri úpise rizík dbané na to, aby prirodzené bázy pre život a hospodárstvo zostávali zachované. Toto platí najmä pre oblasti zasluhujúce si zvláštnu ochranu a pre ekonomické aktivity s vysokými nárokmi na prírodné zdroje.


Mohlo by vás zaujímať: Škody po snehovej kalamite na autách aj privátnom majetku v Allianzi stúpajú


Členské poisťovne si majú stanoviť konkrétne čiastkové ciele na redukciu CO2 v investičných portfóliách. Na orientáciu slúži ambiciózny a pravidelne upravovaný Target Setting Protocol z pera Net Zero Asset Oner Alliance (NZAOA). Podľa neho má byť do roku 2030 napríklad uhlíková stopa pri akciách a zalistovaných obligáciách firiem redukovaná o 49 až 65 %. Asociácia bude transparentne sledovať a zverejňovať aktuálne emisie vo výročných správach o udržateľnosti aj v budúcnosti.

V úpise rizík sprevádzajú poisťovatelia proces transformácie ekonomiky smerom ku klimatickej neutralite v súlade s vedeckými poznatkami, expertízou a konkrétne nastavenými riešeniami. Medzinárodná diskusia k metódam a ukazovatele na sledovanie poistených emisií skleníkových plynov sa už pripravujú. Tu sa sektor zhoduje v snahe postupovať tak, aby bolo možné pokrok transparentne zachytiť.


Mohlo by vás zaujímať: UNIQA SK zaznamenala v minulom roku nárast počtu poistných podvodov


Pri vlastných operatívnych prevádzkových procesoch majú poisťovne dosiahnuť do roku 2030 podstatné ciele na redukciu nepriamych emisií. Tým posilňuje sektor spoločné úsilie - doterajšie ciele k redukcii sa vzťahovali v pôvodnom manifeste len na emisie z vlastných vyprodukovaných alebo zakúpených energetických zdrojov.

Tie podniky, ktoré doposiaľ nepodliehajú zákonným kvótam na podporu žien, majú posilniť podiel žien na riadiacich manažérskych pozíciách a na grémiách i vrcholných orgánoch.
Členské poisťovne GDV majú svojich samostatných obchodných partnerov podporiť v dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti. 

Podľa platného rozhodnutia prezídia GDV sa má táto deklarácia udržateľnosti každé dva roky aktualizovať. Úprava znenia postoja sa vykonala na základe skúseností firiem s realizáciou, so Správou o udržateľnosti 2022, ako aj v súlade s pokrokom verejnej debaty na tieto témy. 

Zdroj: www.gdv.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články