Nemecko: Poisťovatelia likvidujú denne 800 nehôd spôsobených stretom so zverou


			Nemecko: Poisťovatelia likvidujú denne 800 nehôd spôsobených stretom so zverou
2.1.2023 Škody

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) publikoval zaujímavé, ale zároveň varujúce údaje o dopravných nehodách na základe stretu sa zverou. V roku 2021 znovu vzrástol počet stretov s jeleňmi, diviakmi a inou zverou.

Nemeckí poisťovatelia prevádzkujúci autopoistenie vyplatili kvôli týmto stretom v roku 2021 viac ako 940 mil. EUR. Jednalo sa zhruba o 284 000 škodových udalostí. To znamená, že v priemere na každý deň pripadá takmer 800 týchto udalostí. Denne to poisťovateľov v segmente havarijného poistenia stojí cca 2,6 mil. EUR. V roku 2020 bolo vykázaných 272 000 poistných udalostí a bolo vyplatených okolo 850 mil. EUR.


Mohlo by vás zaujímať: Igor Rusinowski, UNILINK: INSIA nám pomôže byť #1 medzi európskymi distribútormi


GDV upozorňuje, že v roku 2021 sa zvýšila aj výška priemernej škody. Tá predstavovala viac ako 3300 EUR, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku len 3 100 EUR, čo znamená zvýšenie o cca 6 %. Dôvodom tohto nárastu sú vyššie ceny náhradných dielov, resp. častí karosérie, ktoré musia byť často po strete sa zverí vymenené.

Poznatky poisťovateľov ukazujú, že sledované dopravné nehody sú v priebehu roka rozdelené nerovnomerne. Obzvlášť vysoké je riziko od októbra do decembra a potom v apríli a máji. V uvedených mesiacoch sa preto určite oplatí zvýšená opatrnosť.


Mohlo by vás zaujímať: Rok 2022 v realitách bol turbulentný a „na koňa“ vysadil kupujúcich. Čo prinesie rok 2023?


Nárast počtu daných dopravných nehôd vedie nemeckých poisťovateľov k zintenzívneniu komunikácie smerom k vodičom. Poisťovatelia im napríklad radia, aby rešpektovali príslušné dopravné značky a upravili zodpovedajúcim spôsobom svoju jazdu.

Na okraji lúk, polí a lesov by mali vodiči znížiť rýchlosť, a to hlavne v podvečer. Ak sa na ceste alebo na jej kraji objaví zviera, mali by vodiči vypnúť diaľkové svetlá a ísť pomaly. Riskantné vyhýbanie sa nemožno odporučiť. Kolízia s iným autom či stromom je spravidla nebezpečnejšia ako náraz do zvieraťa.

Keď k takejto dopravnej nehode dôjde, tak GDV odporúča:

  • Zaistiť miesto nehody: zapnúť varovné svetlá a umiestniť riadne trojuholník;
  • Informovať políciu;
  • Zraneného alebo mŕtveho zvieraťa sa, pokiaľ možno, nedotýkať. Odtiahnutie zvieraťa je vecou lesníkov (poľovníkov) alebo najímateľov poľovného revíru;
  • Vyfotiť miesto nehody, zviera aj auto. Tento postup uľahčí likvidáciu škody;
  • Čistenie miesta nehody nechať na polícii, lesníkoch, alebo najímateľovi poľovného revíru;
  • Kontaktovať poisťovateľa, a to predtým ako zmiznú stopy po strete so zverou a samozrejme pred opravou auta, jeho zošrotovaním, alebo predajom. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články