Rakúsko: Aké sú najčastejšie príčiny invalidných dôchodkov


			Rakúsko: Aké sú najčastejšie príčiny invalidných dôchodkov
16.11.2020 Zahraničie

Vlani pribudlo v Rakúsku celkom 17 248 osôb poberajúcich nejaký druh invalidných penzií kvôli zníženej schopnosti zárobkovej činnosti, prípadne dlhodobej pracovnej neschopnosti. 

Väčšina týchto prípadov išla na vrub psychickému ochoreniu alebo chorobám kostrového, svalového a väzivového systému. 

Podiel mužov s novo priznaným invalidným dôchodkom bol vlani 62,9 %, podiel žien 37,1%. Viac ako polovica (55,5 %) patrila do vekovej skupiny 50 až 59 rokov a viac ako pätina bola staršia ako 60 rokov. Tieto základné údaje zverejnil rakúsky štatistický úrad Statistik Austria. Súčasne informoval aj o príčinách nových invalidných penzií 2019. Celkom podchytil 47 hlavných diagnóz. 

Ženy

V skupine žien zapríčinili psychiatrické ochorenia viac ako polovicu invalidity (53,1 %). Ďalšími veľmi častými diagnózami, aj keď s podstatným odstupom, boli ochorenia kostrové, svalové a väzivové sústavy (12 %), neurologické ochorenia 6,1%) alebo rakovina prsníka, čriev alebo pohlavných orgánov (6 %). Všetky ostatné diagnózy boli zastúpené podielom nižším ako 3 %. 

Muži

Rovnako u mužov zaujímali psychiatrické choroby prvé miesto a ich podiel vlani predstavoval 31,9 %, teda výrazne menej ako u žien. Naopak, relatívne vyšší bol podiel diagnóz spojených s ťažkosťami kostrového, svalového a väzivového systému.

Podľa rakúskych štatistikov predstavoval necelých 22 %. Nad úrovňou zastúpenia 5 % sa ocitli vlani u mužov tiež diagnózy neurologických chorôb (5,5 %), ischemickej choroby (4,5 %) a cerebrovaskulárnych chorôb postihujúcich cievy (4,4 %). U oboch pohlaví sa relatívne často vyskytovali aj rakovina zažívacieho ústrojenstva a rakovina dýchacích ciest a pľúc alebo dlhotrvajúce ťažké endokrinologické ťažkosti (zastúpenie okolo 2 % u žien i mužov).  

Zdroj: www.versicherungsjournal.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články