Rakúsko: Rakovina je príčinou štvrtiny úmrtí


			Rakúsko: Rakovina je príčinou štvrtiny úmrtí
1.4.2020 Zahraničie, Spektrum

Začiatkom roku 2018 žilo v Rakúsku podľa údajov úradu Statistik Austria necelých 358 000 osôb s diagnózou rakoviny.

V roku 2017 pribudlo viac ako 41 000 nových pacientov s touto chorobou. Asi polovica nových prípadov pripadala na  ochorenia pŕs, prostaty, čriev alebo pľúc. Celkom zomrelo v Rakúsku na rakovinu v roku 2017 asi 9.200 žien a necelých 11 000 mužov. Diagnóza rakovinového bujnenia tak bola príčinou štvrtiny všetkých úmrtí u južných susedov za rok.

Prsia žien, prostata mužov

Najčastejšími prípadmi nových zhubných nádorov 2017 bola rakovina prsníka u žien a rakovina prostaty u mužov (5300, resp. 5700 prípadov). Nasledovali nádory pľúc (4700) a nádory hrubého čreva (4300). 17 % žien s rakovinou zomrelo v roku 2017 na nádor prsníka, 12 % mužov s rakovinou zomrelo na nádor prostaty. Najväčší úmrtnosť u mužov mala rakovina pľúc (22 % mužov s diagnózou rakoviny), u žien bola na druhom mieste (16 % všetkých úmrtí pacientok s diagnózou rakoviny). 

Úspechy v liečbe

Za posledných 20 rokov pribudlo ročne novo diagnostikovaných pacientov s rakovinou z 36 500 na 41 000 osôb. Vplyvom starnutia obyvateľstva a vyššieho stredného veku dožitia stúpa pravdepodobnosť ochorenia týmto druhom choroby. Intenzívnejšia prevencia a skríning, rovnako ako vylepšené metódy diagnostiky, prispievajú k tomu, že sa diagnóza zachytí v ranom štádiu. To zvyšuje počty registrovaných nových pacientov. 

Pravdepodobnosť prežitia sa u rakoviny v Rakúsku zlepšuje a zvyšuje sa počet žijúcich pacientov. Relatívny podiel päťročného dožitia s diagnózou rakoviny sa v období 2010-2014 v porovnaní s obdobím 2000-2004 zvýšil z 59 % na 61 % (100 % zodpovedá pravdepodobnosti prežitie celého obyvateľstva).

Pritom vyhliadky sa zlepšili hlavne u žien (zo 60 na 63 %), zatiaľ čo u mužov došlo k nepatrnému zhoršeniu (z 59 na 58 %). 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články