Rakúsko: Zlodeji to majú často pri vlámaniach jednoduché

Podľa informácií Zväzu poisťovateľov Rakúska (VVÖ) vzrástol za minulý rok počet pokusov o vlámanie, zatiaľ čo počet hlásení o skutočne vykonaných vlámaní klesol.

Odborníci to pripisujú účinným preventívnym opatreniam. Avšak v mnohých prípadoch sa zlodeji veˇmi snažiť nemusia: poslúžia im nezamknuté dvere, otvorené okná alebo dostupné náradia v okolí objektu.

Za minulý rok registrovala rakúska polícia celkovo 12.975 oznámení o vlámaní sa do obytných priestorov - o 16 % menej ako v roku 2015. Naproti tomu podiel neúspešných pokusov o neoprávnené vniknutie do domovov Rakúšanov vzrástol v roku 2016 na 40 %, pričom ešte v roku 2000 bol podiel 23 %. 

Podľa oznámenia viceprezidenta VVÖ a šéfa rakúskej poisťovne UNIQA Hartwiga Lögera na tlačovej konferencii Zväzu poisťovateľov Rakúska (VVÖ), Spolkového kriminálneho úradu (BK) a Kuratória pre bezpečnosť prevádzky (KFV) možno vývoj pripísať úspešnej osvete a stúpajúcemu záujmu o preventívne opatrenia.

Väčšina vlámaní sa stane počas dňa, keď obyvatelia domu alebo bytu nie sú prítomní, napríklad dopoludnia. V zimných mesiacoch, kedy je tma už popoludní alebo k večeru, je hlásených významne viac prípadov vlámaní ako v lete.

Hlavne ľahko a rýchlo

Kuratórium pre bezpečnosť prevádzky (KFV) spracovalo štúdiu, v ktorej sa pýtalo samotných páchateľov - zlodejov, ako si vyberajú vhodné objekty k vlámaniu. Podľa svojich odpovedí dávajú prednosť miestam s dobrým spojením, domom na kraji zastavaných častí obcí, nechráneným domom a objektom s vchodmi mimo zorného poľa. Obľúbené sú aj byty na prízemí alebo nižšom poschodí, poprípade, naopak, pod strechou.

Zlodejov väčšinou odradia veľmi frekventované miesta, dobre prehľadné pozemky a vchody, prípadne známky, že obyvatelia sú prítomní. Prevažná časť páchateľov si vyberá objekty skôr náhodne. Ich hlavným cieľom je dostať sa čo najjednoduchšie dovnútra a čo najrýchlejšie získať uhradnuté veci.

Dvere a okná pozývajúcej dovnútra

Najpreferovanejšiou metódou je preniknúť do obydlia prekonaním zamknutých dverí alebo zatvorených okien. Páchatelia často nepostupujú jednotlivo, ale naopak, vo dvojiciach až štvoriciach. Často si dokonca násilia pre vlámanie môžu ušetriť: niektorí lupiči referovali v štúdii, že sa im darí stále znovu jednoducho naraziť na nezamknuté dvere alebo otvorené okná. 

Najčastejšie pátrajú páchatelia po malých cenných predmetoch a peniazoch. Ako páčidlá sa najčastejšie uplatnia skrutkovače. Niekedy sa stane, že sa zlodeji obslúži náradím, ktoré nájde okolo objektu, a tiež nezabezpečenými rebríkmi. 

Riaditeľ Spolkového kriminálneho úradu (BK) Franz Lang informoval o opatreniach, ktoré polícia zavádza: „Analyzujeme pomocou špeciálneho softvéru a postupov priebežne sa vyvíjajúce ohniská tejto kriminality v celom Rakúsku. V takých miestach a okolo nich uplatňujeme zosilnený špeciálni pátrací režim, ktorý často v spolupráci s miestnou susedskou komunitou vedie k úspechu."

Vďaka tomu sa napríklad podarilo v minulom roku znížiť počet vlámaní počas stmievania a za tmy medziročne o 20 %, a tiež došlo k objasneniu viacerých sérií vlámaní. Na viac ako 75% miestach činu sa darí zaistiť stopy, ktoré môžu polícii priviesť k páchateľovi.

Jednoduchá ochrana: prevencia

„Už len malou vlastnou iniciatívou a malými zmenami v zabehnutom správaní a zvyklostiach možno dosiahnuť veľmi cenné opatrenia na vlastnú ochranu pred vlámaním," zdôraznil riaditeľ Kuratória pre bezpečnosť prevádzky (KFV) Othmar Thann, a prisľúbil, že jeho inštitúcia vypracuje zoznam takýchto účinných opatrení na prevenciu kriminality.

Podľa výpovedí opýtaných páchateľov sa ukazuje, že veľký význam majú bezpečnostné dvere. K ich prekonaniu potrebuje lupič naozaj dobré vybavenie a zručnosti. A tými väčšina z nich nedisponuje. A ďalšií poznatok: „Ak je dom viditeľne zabezpečený poplašným zariadením, ideme od toho preč," zhoduje sa väčšina zlodejov. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS