Slováci berú životné poistenie vážnejšie ako v minulosti


			Slováci berú životné poistenie vážnejšie ako v minulosti

Podiel rizikového životného poistenia sa zdvojnásobil, priemerná poistná suma pri kritických chorobách presiahla 10-tisíc eur.

Populáciu Slovenska finančne najviac ohrozujú vážne choroby, prípadne invalidita nimi spôsobená. Napriek tomu sa životným poistením chráni iba menšia časť obyvateľov.

Ďalším problémom sú chýbajúce poistné riziká či neadekvátne poistné sumy nastavené v ich zmluvách. Naopak, pozitívom je rastúci podiel rizikového životného poistenia medzi obyvateľmi Slovenska, ktorý je najefektívnejším spôsobom ochrany pred finančnou ujmou spôsobenou životnými rizikami. Priložená téma sumarizuje kľúčové trendy v životnom poistení.

Riziko vážnej životnej udalosti rastie, ukazujú štatistiky

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne stúpol počet invalidných dôchodcov za poslednú dekádu na Slovensku o 9 percent. Kým v roku 2010 ich bolo 206-tisíc, aktuálne invalidné dôchodky ich poberá vyše 224-tisíc. To je približne o tretinu rýchlejší nárast ako pri starobných dôchodcoch.

Ešte varovnejšie vyznieva štatistika Union zdravotnej poisťovne. Medzi rokmi 2018 a 2021 narástol počet cievnych mozgových príhod (prípadov mŕtvice) u 40tnikov o alarmujúcich 48 percent. To znamená, že táto kritická choroba sa u ľudí stredného veku vyskytuje o polovicu častejšie.


Mohlo by vás zaujímať: Novinka v aplikácii AutoMobil: Nahrajte si ľubovoľné osobné doklady a nastavte si ich platnosť


„Tieto a ďalšie čísla dokladajú, že ľudia aj v mladšom veku by sa nemali spoliehať na to, že im sa kritická choroba či úraz s následkami vyhnú. V skutočnosti je pravdepodobnosť, že vás prekvapí životná udalosť vyžadujúca dlhšiu liečbu a rehabilitáciu, vyššia ako kedykoľvek v minulosti. Preto by každý dospelý človek mal rozhodne zvážiť uzavretie životného poistenia,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

„Pri vážnej udalosti, ktorá vás vyradí z práce a zoberie vám podstatnú časť príjmu, je životné poistenie účinná ochrana, ktorá vám stratený príjem nahradí. A poskytne vám financie na liečenie či životné výdavky. Najefektívnejším druhom životného poistenia je rizikové životné poistenie, ktoré na Slovensku začína výrazne prevažovať,“ dopĺňa Marián Búlik.

Slováci výrazne uprednostňujú rizikové životné poistenie

Podľa štatistiky OVB Allfinanz Slovensko, finančného agenta s najdlhšou tradíciou na Slovensku, sa podiel rizikového životného poistenia za posledných 5 rokov viac ako zdvojnásobil. „Kým v roku 2016 mala väčšina klientov uzavreté investičné životné poistenie a len necelých 40 % rizikové životné poistenie, v minulom roku presiahol podiel rizikového životného poistenie 85 percent,“ hovorí Marián Búlik.

Pozitívnou správou, ktorá svedčí o rastúcej finančnej zodpovednosti Slovákov za vlastné zdravie a život, je rastúce poistné pri rizikovom životnom poistení. Za posledných 5 rokov stúplo poistné klientov OVB o  30 %.

Kým v roku 2016 tvorilo priemerné ročné poistné 425 eur, v minulom roku to už bolo 552 eur. „Na vývoji poistného je vidieť, že najsilnejší rast vidno v ekonomicky najlepších časoch. Medzi rokmi 2018 a 2019, kedy ekonomika výrazne rástla a vďaka silnému rastu miezd atakujúcemu 10 % sa finančná situácia Slovákov prudko zlepšovala, narástlo poistné medziročne o rekordných 12 percent. Naopak, v čase neistoty počas pandémie bol nárast poistného menej ako štvorpercentný,“ uvádza Marián Búlik z OVB.

Tieto čísla jasne ukazujú, že Slováci sú v poslednom období ochotnejší nechať si nastaviť poistenie v primeranej výške k svojmu príjmu. Výrazný nárast z jednotlivých rizík vidieť napríklad pri pripoistení kritických chorôb.

„Pri kritických chorobách narástla priemerná poistná suma za posledných 5 rokov o výrazných 38 percent. Z priemeru 7 409 eur v roku 2017 sme sa v tomto roku dostali na 10 246 eur. Samotné poistné pritom za rovnaké obdobie narástlo len o necelú štvrtinu. To znamená, že ľudia s vyššou poistnou sumou sú nielen adekvátnejšie chránení voči svojim príjmom, ale zároveň ich poistné voči poistnej sume vyjde menej,“ argumentuje M. Búlik.  

Odborník hovorí, že poistná suma by mala dosahovať minimálne jeden ročný čistý príjem, aby vykryla obdobie, kedy sa už nevypláca PNka a ešte nebol schválený invalidný dôchodok. Samozrejme, za predpokladu, že popri kritických chorobách je poistená aj invalidita (čo je jedno zo základných odporúčaní).

Bratislavčania platia najviac, Košičania si najvýraznejšie polepšili

Ak sa pozrieme na štatistiku výšky poistného pri rizikovom životnom poistení, tá kopíruje poradie samosprávnych krajov podľa výšky tamojších príjmov.


Mohlo by vás zaujímať: Allianz spustila prvú spoločnú regionálnu digitálnu kampaň


V Bratislavskom kraji, čo je kraj s najvyššou priemernou mzdou, dosahuje ročné poistné najvyššiu hodnotu (637 eur v priemere). Nasleduje Trnavský kraj (572 eur) a Nitriansky kraj (556 eur). Najnižšie poistné – 501 eur – platia obyvatelia Banskobystrického kraja.

Čo je zaujímavé, pred piatimi rokmi bolo poradie krajov s výnimkou Bratislavy iné. Na konci rebríčka figuroval ako kraj s najnižším priemerným poistným Košický kraj, ktorý však medzičasom ekonomicky posilnil až na 5. pozíciu.

Naopak, najviac ekonomicky stratili obyvatelia Banskobystrického kraja, ktorí dnes výrazne zaostávajú za zvyškom Slovenska. Rozdiel oproti kraju o jednu priečku vyššie (Trenčiansky kraj) je 30 eur, čiže takmer 6 percent.  

OVB má najväčší kmeň klientov so životným poistením na Slovensku

OVB Allfinanz Slovensko je finančný agent s najväčším poistným kmeňom na Slovensku. V segmente životného poistenia má 257-tisíc jeho klientov uzatvorených celkovo 346-tisíc zmlúv s ročným poistným 169 miliónov eur. Priemerné poistné teda dosahuje vyše 488 eur. Táto suma je nižšia ako pri rizikovom životnom poistení z historických dôvodov, keď staršie zmluvy sú na základe nižšieho príjmu v minulosti uzavreté na nižšiu poistnú sumu.

Vzhľadom na viac ako 30-ročnú históriu na Slovensku je OVB jeden z mála finančných agentov so zmluvami, pri ktorých sa už niekoľko rokov vypláca poistné plnenie pri dožití. V minulom roku táto suma dosiahla 25 miliónov eur.

Pri poistných plneniach zo životného poistenia vyplatili partnerské poisťovni klientom OVB v roku 2021 celkovo viac ako 15 miliónov eur. Pri neživotnom poistení dosiahlo poistné plnenie takmer 5 miliónov eur.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články