Štyri výzvy pre globálnu ekonomiku v roku 2022. Takto to vidí Credendo


			Štyri výzvy pre globálnu ekonomiku v roku 2022. Takto to vidí Credendo
25.3.2022 Poistný trh

Počas posledných dvoch rokov zohrala vo formovaní globálnej ekonomiky hlavnú úlohu pandémia.

Mnoho zasiahnutých sektorov sa stále stretáva s problémami a krajiny závislé na dotknutých odvetviach sa snažia dostať opäť hore. Napriek silnému hospodárskemu oživeniu v roku 2021 finančné problémy neskončili a stále môžu spôsobiť spomalenie ekonomiky.

Mnoho krajín sa navyše stretáva s rastúcim dlhovým bremenom a vysokou infláciou. A v neposlednom rade sa k tomu všetkému ešte pridáva aktuálne geopolitické napätie. Aké sú hlavné výzvy roku 2022? Na túto problematiku sa pozrela poisťovňa Credendo.

1. Ekonomické spomalenie

Niekoľko krajín zaviedlo podporné opatrenia s cieľom obmedziť ekonomické škody. Čiastočne aj v dôsledku týchto opatrení zažíva ekonomika silné oživenie, ale uvidí sa, ako dlho vydrží. Nová vlna covid-19 by mohla toto neisté oživenie rýchlo destabilizovať.

To už vidíme napríklad v Číne, ktorá aktuálne zažíva spomalenie rastu. V posledných mesiacoch sa v krajine objavilo niekoľko ohnísk ochorenia a vláda sa rozhodla znovu zaviesť prísne a ďalekosiahle obmedzenia.

Kríza v kľúčovom sektore nehnuteľností navyše poškodzuje ekonomickú aktivitu so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Na globálnej úrovni bude mať toto spomalenie vplyv na čínskych obchodných partnerov a ovplyvní cenu surovín.

2. Zvyšovanie dlhovej záťaže

Druhým dôsledkom pandémie a s tým súvisiacich opatrení na obnovu ekonomiky je obrovský nárast štátneho dlhu. To predstavuje problém obzvlášť pre rozvojové krajiny, kde ekonomický dopad pandémie na tie najchudobnejšie z nich trochu zmiernilo dočasné pozastavenie dlhovej služby.

Dôsledky zrušenia tohto opatrenia sú stále predmetom dohadov.
Vlády nie sú jediné, kto má obrovské dlhy. Rovnako sú na tom spoločnosti v súkromnom sektore. Ide predovšetkým o spoločnosti v sektore služieb, napríklad v cestovnom ruchu, kultúre a letectve. Medzi spoločnosťami navyše vyvoláva obavy narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, rastúce ceny surovín a vysoké náklady na prepravu tovaru.

3. Inflácia

Tretím problémom, ktorému globálna ekonomika čelí, je inflácia. Je to čiastočne kvôli pretrvávajúcim problémom s ponukou a rastúcim dopytom v dôsledku oživenia ekonomiky v post-covid ére. A nedostatok produktov ide ruka v ruke s vyššími cenami. Americká centrálna banka chce v reakcii na inflačné tlaky sprísniť svoju menovú politiku.

Už skôr oznámila, že v marci pravdepodobne zvýšia úrokové sadzby, čo by bolo prvýkrát od decembra 2018. V dôsledku toho hrozí zraniteľným krajinám sťaženie ich prístupu na kapitálový trh. Nie je vylúčené, že úrokové sadzby zvýši aj Európska centrálna banka.

Okrem toho je pre mnoho podnikov ťažké zdvihnúť ceny, čo znamená, že ich marže výrazne klesajú. Vyššie životné náklady vedú aj k sociálnym nepokojom.

4. Geopolitické napätie

Posledným a najväčším rizikom je geopolitické napätie a v prvom rade samozrejme rusko-ukrajinská vojna. Boje, ale aj uvalené sankcie, výrazne ovplyvňujú nielen celý región aj Európu, ale aj globálnu ekonomiku. Aktuálne informácie nájdete  na tejto stránke.

V Ázii, popri vojenskom napätí okolo Taiwanu pretrváva obchodná tenzia medzi Čínou a USA v oblasti polovodičov. Aby USA spomalili čínsky technologický rozvoj, uvalili na toto odvetvie sankcie, v niektorých prípadoch aj na úkor vlastného priemyslu.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články