Úrazové poistenie PLUS: Celoročná ochrana pri nečakanej finančnej záťaži


			Úrazové poistenie PLUS: Celoročná ochrana pri nečakanej finančnej záťaži

Úrazy striehnu na každého z nás, pričom najčastejšie nás ohrozujú v lete a v zimných mesiacoch. Ročne sa na Slovensku zraní priemerne každý desiaty Slovák.

Úrazové poistenie Plus Poštovej poisťovne je obľúbeným produktom, ktorý je kľúčom k celoročnej ochrane pri nečakanej finančnej záťaži spôsobenej úrazom a jeho liečením s platnosťou na celom svete.

Úrazové poistenie Plus obsahuje hlavné poistenie v podobe poistenia úmrtia následkom choroby alebo úrazu, ku ktorému si zvolíte jeden z troch Súborov úrazových pripoistení (Základný, Rozšírený alebo Komplexný).

Každý si tak môže vybrať podľa vlastných preferencií a finančných možností taký balíček pripoistení, aký mu vyhovuje.  Poskytujeme zaujímavé poistné krytie v prípade trvalých následkov úrazu s rastúcim plnením, denného odškodného za dobu liečenia úrazu, hospitalizácie následkom úrazu, smrti následkom úrazu a v rozšírenom a komplexnom súbore aj krytie pre prípad zlomenín a popálenín a smrti následkom dopravnej nehody.

Jednoduché vyplnenie poistnej zmluvy

Pre uzatvorenie poistenia môžete navštíviť ktorékoľvek pracovisko Slovenskej pošty, kde vyplníte písomné tlačivo poistnej zmluvy. Stačí vám pritom iba váš občiansky preukaz. Poistenie si môžete uzatvoriť bez akýchkoľvek zdravotných prehliadok a prirážok za zamestnanie či zdravotný stav. Poistenie je určené pre klientov vo veku 18 až 65 rokov, ak nie sú práceneschopní, pripútaní na lôžko, v ústavnej zdravotnej starostlivosti, uznaní invalidnými, ťažko zdravotne postihnutí alebo so zamestnaním s veľmi zvýšeným rizikom.

Samotné vyplnenie písomného tlačiva poistnej zmluvy je veľmi jednoduché a v prípade potreby vám zamestnanci Slovenskej pošty radi pomôžu. Uzatvorené poistenie začína platiť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a od tohto dňa máte vy o starosť menej.

Asistenčné služby získate zdarma

U nás získate k uzatvorenému Úrazovému poisteniu Plus zdarma Asistenčné služby. Ich súčasťou je Zdravotná asistencia, a to: lekár na telefóne, odvoz poisteného z nemocnice, sprevádzanie poisteného k lekárovi na kontrolu a Praktická asistencia v domácnosti, a to: havárie v domácnosti, pomoc v prípade zablokovaných dverí, porucha domáceho spotrebiča.

Naši klienti zaiste ocenia pomoc v prípade zablokovania dverí, čo sa raz za čas prihodí azda každému. Uhradená vám bude práca vybraného remeselníka (zámočníka) vrátane nákladov potrebných na odblokovanie zabuchnutých dverí, a to až do výšky 200 eur. Bežnou situáciou je aj porucha domáceho spotrebiča, pri ktorej vám tiež budú nápomocné poskytované asistenčné služby.

Uhradená vám bude oprava spotrebiča vrátane nákladov na jeho dopravu do servisu a použitý drobný materiál až do výšky 200 eur v prípade, že tento spotrebič už nie je v záruke a nie je starší ako 7 rokov od zakúpenia. Tieto, ako aj ostatné služby v rámci Asistenčných služieb môže klient využiť kedykoľvek to bude potrebné, stačí zavolať na telefónne číslo asistenčnej centrály uvedené na asistenčnej kartičke.

Viac o Úrazovom poistení Plus nájdete na internetovej stránke poisťovne:
http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/urazove-poistenie-plus/

V prípade, že máte záujem zabezpečiť aj vaše deti či vnúčatá pre prípad úrazu, máme pre najmenších pripravené Detské poistenie pre nezbedníkov, viac informácií nájdete na internetovej stránke poisťovne:

http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/detske-poistenie-pre-nezbednikov/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články