Poštová poisťovňa dosiahla lepší zisk, než plánovala


			Poštová poisťovňa dosiahla lepší zisk, než plánovala

Plán poisťovne na rok 2017 je dosiahnuť 10-percentný nárast hospodárskeho výsledku.

Poštová poisťovňa očakáva, že za rok 2016 dosiahne zisk podľa plánu, teda s pozitívnym prekročením o 8 %. Hoci mala spoločnosť podľa vlastných vyjadrení nižšie výnosy z predaja poistenia v oblasti retailu oproti plánu, pre šetrenie na strane nákladov dosiahla lepší hospodársky výsledok, ako bol plánovaný. Išlo o náklady administratívne, personálne, ale aj náklady na poistné plnenia.

V porovnaní s rokom 2015 poisťovňa dosiahla nárast novej produkcie o 6 %, z čoho najväčší nárast bol v oblasti skupinového poistenia úveru. V individuálnom poistení zaznamenala spoločnosť mierny pokles novej produkcie.

Nárast novej produkcie bol však podľa vyjadrení firmy nižší ako plánovaný. Necelých 90 % z predpísaného poistného tvorí životné poistenie spolu s poistením schopnosti splácať úver, pričom najväčší nárast dosiahlo poistenie pohrebných nákladov.

Plán na rok 2017 je dosiahnuť 10-percentný nárast hospodárskeho výsledku. Spoločnosť počíta s nárastom výnosov. Predpis poistného by sa mal podľa odhadov zvýšiť o 12 %. Prevádzkové náklady by mali stúpnuť o 2 %.

Spoločnosť zároveň plánuje nárast poistných plnení o 20 %. Poisťovňa chce aj naďalej rozvíjať skupinové poistenia k retailovým produktom Poštovej banky a plánuje strategickú spoluprácu pri distribúcii poistenia na Slovenskej pošte.

Značka Poštovej poisťovne vznikla zápisom do obchodného registra 18. mája 2015. Avšak od októbra 1995 do polovice júna 2008 pôsobila pod názvom Poisťovňa Tatra. V máji 2008 získala 100-percentný podiel akcií poisťovne Poštová banka.

Od 14. júna 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky. Začiatkom roka 2015 Poštová banka a Slovenská pošta informovali, že preberajú nad poisťovňou spoločnú kontrolu a meno sa zmenilo na Poštovú poisťovňu.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články