Poštová poisťovňa dosiahla vlani čistý zisk 1,5 mil. eur


			Poštová poisťovňa dosiahla vlani čistý zisk 1,5 mil. eur

Poisťovňa Poštovej banky, v súčasnosti už Poštová poisťovňa, dosiahla v minulom roku čistý zisk 1,5 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 20,2 %.

 

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou, predpísané poistné spolu bolo vlani na úrovni 10,8 mil. eur. Z toho poistné za životné poistenie predstavovalo sumu 9,7 mil. eur a poistné za neživotné poistenie 1,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní predpísané poistné vzrástlo o 11,9 %.

Na vlaňajšie hospodárenie spoločnosti vplýval najmä rast predaja vybraných typov poistenia, zvýšenie výnosov z hrubého predpísaného poistného o takmer 12 %, ako aj rast nákladov na poistné plnenia vrátane zmien technických rezerv o 45 %.

Významný vplyv mala podľa vyjadrení firmy aj výška trhových úrokových sadzieb, ktoré sa počas roka 2014 naďalej udržiavali na svojich minimách, resp. mierne klesali, čím negatívne vplývali na výnosy z finančného umiestnenia poisťovne a na zvyšovanie odhadu súčasnej hodnoty technických rezerv v životnom poistení.

Hospodárska a finančná situácia poisťovne v roku 2015 bude podľa firmy závisieť od plnenia obchodnej stratégie, rozvoja predaja nových produktov, ako aj od predaja existujúcich produktov. Poisťovňa plánuje ďalej podporiť rozvoj predaja prostredníctvom existujúcich predajných sietí.

Rok 2015 a nasledujúce roky budú poznačené podľa poisťovne aj novým regulačným rámcom pre poisťovne známym aj ako Solventnosť 2 a vo všeobecnosti rastom regulácie sektora finančných služieb a ochranou spotrebiteľa týchto služieb.

Poisťovňa Poštovej banky do polovice júna 2008 pôsobila ešte pod názvom Poisťovňa Tatra a jej história siaha do roku 1940, kedy vznikla Tatra poisťujúca účastinná spoločnosť. V máji 2008 získala 100-percentný podiel akcií poisťovne Poštová banka.

S účinnosťou od 14. júna 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky. Začiatkom roka 2015 Poštová banka a Slovenská pošta informovali, že preberajú nad poisťovňou spoločnú kontrolu. Od 18. mája 2015 sa poisťovňa premenovala na Poštovú poisťovňu.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS