Poisťovníctvo v roku 2016: Anna Jamborová, Poštová poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2016: Anna Jamborová, Poštová poisťovňa
13.4.2016 Poistný trh

Rozmach investičných projektov v tomto roku 2016 môže priniesť nové príležitosti v segmente poistenia podnikateľov. „Do budúcnosti vidíme priestor na rozvoj komerčného zdravotného poistenia," prezrádza pre portál oPoistení.sk Anna Jamborová, hovorkyňa Poštovej poisťovne.

 

Aký bol pre poistný trh na Slovensku rok 2015? Prekvapilo vás na ňom niečo, prípadne, ktoré dôležité momenty ho ovplyvnili?
Z nášho pohľadu sa poistný trh v roku 2015 vyvíjal v súlade s očakávaniami. Poisťovne sa snažia reagovať na prostredie dlhodobo nízkych úrokových sadzieb aj na pripravované zmeny v regulácii.

 

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? 
Prvá polovica minulého roka bola spojená s prípravami na rebranding, ktorý je náročným projektom pre každú spoločnosť. Druhý polrok vrcholili niekoľkoročné prípravy na príchod nového regulačného rámca Solventnosť II.

Na aké novinky v produktoch ste stavili v posledných mesiacoch, aby ste udržali krok s požiadavkami klientov?
Poštová poisťovňa prináša klientom jednoduché a transparentné produkty, ktoré sú zrozumiteľné a prinášajú pridanú hodnotu.

V druhej polovici minulého roka sme priniesli klientom nové úrazové poistenie, ktoré okrem tradičných zložiek ponúka aj špeciálne krytie pre zlomeniny či popáleniny, ako aj rozšírené krytie pre tragické následky dopravných nehôd. Inovovali sme aj poistenie schopnosti splácať úver, kde sme rozšírili rozsah poistenia a celkovo sme produkt pre klienta zjednodušili.

Ako prebiehala vlani komunikácia s maklérmi a na čom chcete v spolupráci s nimi prioritne stavať rozvoja vašich obchodných aktivít?
Poštová poisťovňa sa dlhodobo zameriava na distribučné kanály, ktoré sú dostupné v rámci skupiny. Túto spoluprácu sa snažíme postupne skvalitňovať a zveľaďovať. Venujeme sa najmä rôznym aktivitám na podporu predaja a IT riešeniam, ktoré zjednodušujú a skvalitňujú obchodný proces.

Prezraďte nám vaše odhady pre poistný trh 2016, ale tiež konkrétne i za vašu poisťovňu.
Vzhľadom na trhové prostredie možno v životnom poistení očakávať menšiu ochotu poisťovní ponúkať produkty s garantovaným zhodnotením. Predpokladáme tiež postupný ústup investičného životného poistenia v prospech čistého rizikového životného poistenia.

Aktuálna situácia na trhu hypotekárnych úverov môže priniesť aktivity klientov smerujúce k výberu odložených prostriedkov a k orientácii na spotrebu. V oblasti neživotného poistenia očakávame pokračovanie ostrého konkurenčného prostredia v segmente autopoistenia.

Rozmach investičných projektov môže priniesť nové príležitosti v segmente poistenia podnikateľov. Do budúcnosti vidíme priestor na rozvoj komerčného zdravotného poistenia.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články