Poštová poisťovňa: Najlepšie je mať poistenú celú rodinku


			Poštová poisťovňa: Najlepšie je mať poistenú celú rodinku
29.8.2017 Produkty, Poistný trh

Materiálne a finančné zabezpečenie je v dnešnej dobe dôležitým kritériom v otázke založenia rodiny. Potvrdzujú to aj výsledky výskumov o postojoch mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu.

Z finančných dôvodov veľa mladých ľudí v súčasnosti odkladá založenie rodiny a materstvo do neskoršieho obdobia života. Od roku 1995 sa vek matky pri narodení prvého dieťaťa začal výrazne zvyšovať, priemerný vek prvorodičky v danom roku sa pohyboval okolo 23 rokov, dnes sme sa dostali takmer až k veku 28 rokov.

Založenie rodiny a rodičovstvo je jednou z najkrajších úloh človeka. Okrem starostlivosti, lásky a každodennej výchovy detí je potrebné aj primerané materiálne a finančné zabezpečenie. Bez finančnej stability sa rodina nemôže harmonicky rozvíjať.

Základným prvkom, ktorý prináša finančné istoty, je stály príjem, ideálne je mať istotu svojej práce. Zabezpečenie môžu priniesť aj úspory a investície. Nezastupiteľné miesto v rodinnom portfóliu nástrojov na vybudovanie finančnej istoty a stability rodiny má aj životné poistenie.

Produkty životného poistenia od Poštovej poisťovne zabezpečia zachovanie životnej úrovne v prípade rôznych nepredvídaných udalostí, pomôžu preklenúť nepriaznivú situáciu v prípade úrazu, invalidity, vážnej choroby alebo straty života.

„Ako si poistiť rodinu?“

Účel poistenia je iný pre každého člena rodiny, a preto sa odporúča vychádzať z toho, aký vplyv majú jednotlivé riziká na rozpočet rodiny. Prioritne by mali byť poistení živitelia rodiny, oni sú základným finančným faktorom vo fungovaní rodiny, ich výpadok príjmu, náklady na liečenie úrazu alebo choroby ohrozia v najväčšej miere finančnú stabilitu rodiny.

Deti síce príjem nemajú, ale ich choroba alebo úraz vyžaduje opateru rodičov, a tak rodič prichádza o časť svojho príjmu. Dôležité je pritom poistiť sa čím skôr, lebo vekom stúpa zdravotné riziko a tak aj cena poistenia pri jeho uzavretí.

Životné poistenie MOZAIKA od Poštovej poisťovne

Životné poistenie MOZAIKA od Poštovej poisťovne ponúka vhodné riešenie pre celú rodinu. Je určené pre deti a dospelé osoby vo veku od 0 do 65 rokov, pričom spolu s dospelou osobou je možné v jednej poistnej zmluve poistiť až 3 deti.

Mozaika okrem poistenia straty života z akýchkoľvek príčin ponúka aj poistenie rôznych doplnkových rizík a navyše aj možnosť spojiť poistenie s investovaním do fondov pre vytvorenie dlhodobej finančnej rezervy. Poistné riziká je možné meniť podľa aktuálnych potrieb, teda v priebehu trvania poistenia. Ak si napríklad vezmete hypotéku, výšku vašej poistnej sumy si môžete zvýšiť, prípadne prehodnotiť vybrané doplnkové poistenia.

Tu nájdete viac o Životnom poistení Mozaika: http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/zivotne-poistenie-mozaika/.

Detské poistenie PRE NEZBEDNÍKOV

Pre deti vo veku do 15 rokov, na dobu 5 až 10 rokov ponúkame Detské poistenie PRE NEZBEDNÍKOV. Toto poistenie vám pomôže prekonať finančnú záťaž a nečakané výdavky spôsobené úrazom dieťaťa. Keďže poistenie obsahuje aj sporivú zložku s garantovanou technickou úrokovou mierou 1,5 % p. a., je ideálne pre rodičov alebo starých rodičov uprednostňujúcich istotu, a to všetko len za cenu 15 eur mesačne.

Viac o Detskom poistení PRE NEZBEDNÍKOV nájdete tu: http://www.ppabk.sk/produkty/osoby/detske-poistenie-pre-nezbednikov/

Cestovné poistenie K PLATOBNÝM KARTÁM

Nezabudnite, že leto ako čas oddychu a dovoleniek je aj časom častých úrazov a zdravotných problémov, preto na cesty do zahraničia nezabudnite poistiť seba a aj rodinných príslušníkov. Cestovné poistenie k platobným kartám, k účtu a platobnej karte od Poštovej banky vám a vašim rodinným príslušníkom zabezpečí celoročnú ochranu pre prípad krátkodobých ciest do zahraničia (vycestovanie do 60 dní), a to len za cenu 24,18 eur ročne.

Viac o Cestovnom poistení K PLATOBNÝM KARTÁM nájdete tu: http://www.ppabk.sk/produkty/cestovanie/cestovne-poistenie-k-platobnym-kartam/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články