Poštová poisťovňa dosiahla vlani zisk takmer 2 mil. eur

Ide o historicky druhý najlepší výsledok hospodárenia od roku 2008, keď sa poisťovňa stala členom skupiny Poštovej banky.

Poštová poisťovňa evidovala v minulom roku nárast zisku o viac ako 11 % na sumu 1,9 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy spoločnosti, ide o historicky druhý najlepší výsledok hospodárenia od roku 2008, keď sa poisťovňa stala členom skupiny Poštovej banky.

Na vlaňajšie hospodárenie firmy vplývalo najmä zvýšenie výnosov z hrubého predpísaného poistného, ale aj rast nákladov na poistné plnenia, či nízky rast administratívnych nákladov.

Na strane finančných výnosov pokračoval podľa vyjadrení spoločnosti vplyv negatívnych externých javov. Trhové úrokové sadzby sa aj počas roka 2016 naďalej udržiavali na svojich minimách, čím negatívne vplývali na výnosy z finančného umiestnenia poisťovne a na zvyšovanie odhadu súčasnej hodnoty technických rezerv v životnom poistení.

Volatilita finančných trhov spôsobená celým radom negatívnych udalostí sa tiež prejavila vo výsledku hospodárenia. Na hospodárenie vplývali podľa vyjadrení firmy aj rôzne legislatívne zmeny.

Značka Poštovej poisťovne vznikla zápisom do obchodného registra 18. mája 2015. Avšak od októbra 1995 do polovice júna 2008 pôsobila pod názvom Poisťovňa Tatra. V máji 2008 získala 100-percentný podiel akcií poisťovne Poštová banka.

Od 14. júna 2008 zmenila Poisťovňa Tatra obchodné meno na Poisťovňa Poštovej banky. Začiatkom roka 2015 Poštová banka a Slovenská pošta informovali, že preberajú nad poisťovňou spoločnú kontrolu a meno sa zmenilo na Poštovú poisťovňu.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články