O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo takmer 10 000 zamestnávateľov a SZČO


			O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo takmer 10 000 zamestnávateľov a SZČO

Sociálna poisťovňa zatiaľ eviduje 9 860 žiadostí o odklad splatnosti poistného za marec 2020.

Z tohto počtu jej vyplnené formuláre (Čestné vyhlásenie) doručilo 4 372 živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zvyšných 5 488 žiadostí prišlo od zamestnávateľov.

V marci 2020 pritom Sociálna poisťovňa evidovala viac ako 216 tisíc živnostníkov s povinnosťou platiť odvody a 187 tisíc zamestnávateľov. Živnostníci a zamestnávatelia, ktorí o odklad platenia poistného za marec požiadali, ho podľa zákona musia doplatiť do 31. júla 2020.

O nárok na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020 môžu požiadať tie podnikateľské subjekty (zamestnávateľ alebo SZČO), ktorí zaznamenali pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

V súčasnej mimoriadnej situácii pandémie koronavírusu im takýto odklad zaplatenia odvodov umožnila novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020 a vláda k nej vydala príslušné nariadenie 10. apríla 2020. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články