Sociálna poisťovňa pri splátkovom kalendári odpúšťa dlžníkom úroky


			Sociálna poisťovňa pri splátkovom kalendári odpúšťa dlžníkom úroky

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s korona vírusom sa dlžníkovi, ktorému príslušná pobočka Sociálnej poisťovne schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok.

Tento úrok predstavuje 10 % z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou. O koľko teda teraz môže dlžník so splátkovým kalendárom platiť menej?

V prílohe rozhodnutia o povolení splátkového kalendára má každý dlžník presne uvedenú výšku istiny a úroku. Odteraz teda dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy a úroková sadzba sa počas krízovej situácie zo strany Sociálnej poisťovne nebude uplatňovať.

Ak v priebehu mesiaca apríl príde so splátkou aj splátka úroku, túto sumu poisťovňa zúčtuje v prospech splátky.

Vyplýva to z novely zákona č.66/2020 Z. z., ktorou sa mení zákon o sociálnom poistení. Pred krízovou situáciou platilo, že ak Sociálna poisťovňa dlžníkovi povolila splátkový kalendár (podľa §146 zákona o sociálnom poistení), jeho súčasťou boli mesačné splátky dlhu a tiež mesačné splátky 10 % úroku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články