O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo 6 000 zamestnávateľov a SZČO


			O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo 6 000 zamestnávateľov a SZČO
24.4.2020 Tlačové správy

Sociálna poisťovňa eviduje 6 013 žiadostí o odklad splatnosti poistného za marec 2020.

Z tohto počtu jej vyplnené formuláre (čestné vyhlásenie) doručilo 3 316 živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zvyšných 2 697 žiadostí bolo od zamestnávateľov.

V marci 2020 Sociálna poisťovňa evidovala viac ako 216 tisíc živnostníkov a 187 tisíc zamestnávateľov.

Pre uplatnenie nároku na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020 platí podmienka, že podnikateľský subjekt (zamestnávateľ alebo SZČO) zaznamenal pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

V súčasnej mimoriadnej situácii pandémie koronavírusu im takýto odklad zaplatenia odvodov umožnila novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020 a vláda k nej vydala príslušné nariadenie 10. apríla 2020. Za dva týždne teda túto možnosť zatiaľ využilo 6 000 podnikateľských subjektov.

Sociálna poisťovňa zároveň živnostníkov i zamestnávateľov upozorňuje, aby boli pri vypĺňaní formulára Čestné vyhlásenie pozorní, pretože sa dopúšťajú chýb, ktoré spomaľujú proces ich spracovania.

Najčastejšie ide o tieto dve chyby:

1/ Odosielateľ uvedie neexistujúci variabilný symbol (VS) – Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že ak si zvolia typ „Zamestnávateľ“, VS sa začína číslom 1 (pre zamestnávateľa PO) alebo číslom 2 (pre zamestnávateľa FO) alebo číslom 9 (pre zahraničného zamestnávateľa). Ak bol vybratý typ „SZČO“, VS sa začína číslom 3.

2/ Odosielateľ síce uvedie správny VS, ale nie je registrovaný ako odvádzateľ za marec 2020, čiže buď svoju zárobkovú činnosť skončil pred marcom 2020 alebo začína až v apríli 2020. V tomto prípade o odklad platenia poistného čestným vyhlásením nemôže požiadať.

Ďalšie chyby, s ktorými sa Sociálna poisťovňa v praxi stretáva, je nesprávne zadanie príslušnej pobočky alebo názvu spoločnosti, resp. do políčka adresa píšu odkazy a vysvetlenia, ktoré nie sú potrebné uvádzať. Chybných žiadostí dostala Sociálna poisťovňa približne 400 – pobočka v týchto prípadoch musí žiadateľov znovu kontaktovať, resp. požiadať o opätovné zaslanie čestného vyhlásenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články