„Megatrendy“ sú obrovskou výzvou pre poisťovne. Čo to presne znamená?


			„Megatrendy“ sú obrovskou výzvou pre poisťovne. Čo to presne znamená?
30.1.2023 Zahraničie

Krátkodobo sa pod poistenie najviac podpíše inflácia: poistné aj poistné plnenie za škody budú stúpať a poradcovia sa musia pripraviť aj na prípadnú vlnu storien, aby im dokázali zabrániť.

Väčšie škody možno očakávať kvôli klimatickej zmene, lenže aktuálna situácia hroziacej recesie brzdí aj trend udržateľnosti. A v dlhodobom meradle sa javí ako veľká výzva pre všetkých účastníkov na trhu nedostatok pracovných síl. Najmä v oblasti obchodu sa môže o talenty bojovať.

Agentúra Telemark Marketing Gebhard Zuber GmbH vyspovedala v Rakúsku 12 členov predstavenstiev 14 najväčších v krajine pôsobiacich poisťovacích spoločností pre ďalší diel svojej štúdie „Cena za zmeny – reloaded“.

Zaujímala sa o ich očakávania spojené s ich odvetvím. Okrem digitalizácie, ktorá pri pandémii covidu zažila významný posun vpred, boli témy pre týchto expertov inflácia, zmena klímy a nedostatok pracovných síl označované ako megatrendy.

Druhý diel štúdie, ktorý bol v novembri prezentovaný, sa zaoberal týmito 3 megatrendmi, s ktorými bude poisťovníctvo konfrontované v nasledujúcich rokoch. 

Inflácia zasiahla poisťovateľov silno

V kratšom časovom horizonte udrie na poisťovne silnejúca inflácia. Ako očakávajú kapitáni tohto odvetvia v Rakúsku, reálne príjmy ľuďom klesnú, priemerní Rakúšania budú musieť šetriť a revidovať svoje doterajšie výdavky a náklady.

Vzhľadom na to, že väčšina poistných zmlúv je indexovaná podľa rastúcich nákladov v danej branži, budú príjmy z poistného tiež krátkodobo stúpať. Na druhej strane ide proti tomu však škodová inflácia, pretože rastú aj náklady na vyplácané poistné plnenia.


Mohlo by vás zaujímať: Igor Rusinowski, UNILINK: INSIA nám pomôže byť #1 medzi európskymi distribútormi


Pretože ale platby poistného časovo predchádzajú vzniku škôd, je možné počítať s dočasne nadmernou kompenzáciou inflácie vďaka vyššiemu poistnému. Avšak v tomto bode sa top manažéri poisťovní nezhodli. 

Malé následky by mohlo mať na poisťovateľov posunutie veľkých obstaraní alebo investícií: v týchto prípadoch by skrátka niektoré komponenty boli využívané ďalej a dlhšie, a bežali by staré zmluvy. To sa týka napríklad nákupu vozidiel, bytov a podobne. 

Väčší vplyv na životné poistenie

Postihnuté by ale mohli byť produkty v oblasti životného poistenia alebo zabezpečenia v starobe. U tých sú mesačné čiastky poistného najvyššie a plnenie väčšinou v čase vzdialené najďalej v budúcnosti.

Zjednodušene sa môže zdať, že teraz poskytujú jednoduchú možnosť, ako skrátiť fixné výdavky. Poradcovia majú preto dnes úlohu zabrániť možnej vlne storien: je na nich, aby ponúkli dočasné zníženie poistného alebo dočasnú lehotu bez platenia poistného. Tým pádom ale bude náročné predísť poklesu príjmov z poistného v týchto odvetviach poistenia osôb.

V rámci novo dojednávaných obchodov životného poistenia sa už teraz zrkadlí neistota klientov; pripravené podpisy zmlúv sa teraz odkladajú. Ako pri poistení osôb, tak pri poistení majetku je možné počítať s tým, že sa klienti budú pokúšať optimalizovať výdavky za poistné.

Niektorí experti preto predpokladajú, že na význame opäť získajú porovnávače poistenia v novom obchode, zatiaľ čo súčasný kmeňový obchod toľko postihnutý nebude. 

Klimatická zmena komplikuje prognózy

Kvôli klimatickým zmenám dochádza k prírodným katastrofám prekvapivejšie ako predtým a spôsobujú väčšie škody. To komplikuje možnosť prognóz škôd, a tým sú sťažené aj kalkulácie poistného.

Podľa štúdie sú vyššie riziká skryté aj v nebezpečenstve vzniku podpoistenia. Poradcovia sú vyzývaní, aby svojich klientov na toto úskalie upozorňovali a snažili sa ho kompenzovať navýšením poistných čiastok. Je však sporné, či si teraz môžu zákazníci skutočne adekvátne pokrytie rizík v poistení dovoliť.


Mohlo by vás zaujímať: Ako sa orientovať v podnikaní v čase energetickej krízy? Radí Credendo


Predovšetkým v rizikových situáciách a miestach môžu existovať aj nepoistiteľné riziká alebo poistiteľné minimálne len za podstatne vyššie poistné; však podľa Roberta Sobotku, konateľa agentúry Telemark, selekcia rizík by bola ale v rozpore s myšlienkou rizikového spoločenstva a znamenala by odchod od týchto hodnôt.

Súčasne však platí, že klimatická zmena súčasne môže priniesť do odvetvia poisťovníctva nové obchodné šance. To má vplyv aj na budovanie imidžu pozície poistenia a jeho základných myšlienok ako sú ochrana a bezpečie. Niektorí experti tiež spomínali témy spojené s povinným poistením zo zákona.  

Trend udržateľnosti sa zadrhol

Pokiaľ v predchádzajúcej časti štúdie bolo udržateľné smerovanie poisťovacích spoločností uvedené ako najdôležitejší dnešný trend, teraz sa ukazuje, že v tomto ohľade vedenie poisťovní trochu šliaplo na brzdu. Je tu totiž otázka, či si človek môže udržateľnosť v časoch energetickej krízy a hroziacej recesie dovoliť.

Avšak podľa Roberta Sobotku z agentúry Telemark sa v tomto názory šéfov poisťovní rozchádzajú. Isté však zostáva, že v najvyšších poschodiach vedenia poisťovacích spoločností sa témy udržateľnosti a aplikácie ESG kritérií intenzívne pretriasajú.

R. Sobotka si myslí, že klienti si udržateľnosť s poistením „vôbec“ nespájajú; výnimku tvoria maximálne „zelené“ fondy investícií. Avšak v dlhodobom horizonte sa aj tento prístup zákazníkov pravdepodobne zmení.  

Z nedostatku pracovných síl najviac trpí obchod

Nie všetci opýtaní top manažéri poisťovní v Rakúsku problematiku pracovných síl v tejto súvislosti spomínali; možno sa domnievať, že v niektorých spoločnostiach sa týmto fenoménom ešte necítia ohrození.

V strednom horizonte však možno očakávať, že nemožnosť zohnať zodpovedajúcich pracovníkov zasiahne všetkých účastníkov na trhu. Už pred vznikom pandémie covidu bolo ťažké nájsť pre oblasť obchodu mladých ľudí. A v súčasných podmienkach sa situácia ešte zostrila.

Vo všetkých odvetviach teraz zháňajú kvalifikované sily. Podľa všetkého už vypukla vojna o talenty. Predovšetkým veková štruktúra v oblasti obchodu už robí manažérom starosti: makléri a pracovníci obchodnej služby majú vysoký vekový priemer a pred nimi je vlna odchodov do dôchodku. Tvárou v tvár tomuto problému vyvstáva otázka, kto sa bude v budúcnosti osobne starať o klientov v poisťovniach.

Otázka imidžu poisťovní

Hlavným problémom je, že poisťovnícka brandža so sebou nesie len málo atraktívny profesijný obraz. Je preto nevyhnutné, aby sa odvetvie snažilo posunúť imidž odboru atraktívnejším smerom.

Pritom Employer Branding, teda unikátna značka zamestnávateľa, je v tejto súvislosti málo. Podľa štúdie prinesie budúcnosť aj boj o tých málo kvalifikovaných uchádzačov o prácu. Ak sa podarí ich nábor, vyvstáva ďalšia otázka, či a ako ich dlhodobo udržať v spoločnosti.

Množiace sa home office organizácií práce by mohlo viesť k rozvoľneniu vzťahu s podnikom. Na druhej strane je to však dnes predpoklad, že zamestnávateľ túto možnosť dištančnej práce ponúkne uchádzačovi, pretože najmä mladší ľudia to jednoducho očakávajú. Aj tu hustne konkurencia firiem z iných odborov. 

Ďalšie informácie k štúdii je možné stiahnuť TU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články