Európsky regulátor EIOPA zahájil záťažové testy poisťovní


			Európsky regulátor EIOPA zahájil záťažové testy poisťovní

Európsky úrad pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) začal v stredu posledné kolo záťažových testov, ktoré majú zistiť, ako sú poisťovne pripravené odolať podobným šokom, aké spôsobila nedávna kríza na finančných trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters.


Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov bude EIOPA skúmať, ako veľké kapitálové bezpečnostné rezervy poisťovne potrebujú, aby boli schopné odolať hypotetickým problémom a či by prípadná finančná kríza neohrozila poistenca. Výsledky budú zverejnené v novembri.


"Záťažové testy sa zameriavajú na celkovú odolnosť poisťovacieho sektora v EÚ a na zistenie jeho hlavné zraniteľnosti v prípade, že sa objavia závažné šoky," uviedol predseda úradu Gabriel Bernardino.

EIOPA vymyslela scenár, ktorý má merať dôsledky nestability na trhoch s vládnym a firemných dlhom, akciami, nehnuteľnosťami a nestability úrokových sadzieb na poisťovne. Bude tiež skúmať konkrétne poisťovací riziká, ako zmenu úmrtnosti, dlhovekosti, rezerv a prírodné katastrofy. EIOPA takisto nadviaže na predchádzajúce štúdiu o vplyvoch dlhotrvajúcich nízkych úrokových sadzieb na poisťovne.

Výsledky testov budú založené na nových pravidlách Solvency II, ktorá vstúpi do platnosti na začiatku roka 2016. Niektoré veľké poisťovne si myslí , že sú ako pre Solvency II aj záťažové testy dobre pripravené, zatiaľ čo menšie poisťovne sa sťažujú na veľké investície potrebné v oblasti IT a odborné znalosti v oblasti riadenia rizík.

Orgán EIOPA vykonala predchádzajúca test v roku 2011, v ktorom sa ukázalo , že asi 10 percent testovaných poisťovní nespĺňalo minimálne požiadavky.

Reuters

Zdroj: Reuters

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články