SLASPO: Zaujímavé témy z nového čísla Poistných rozhľadov


			SLASPO: Zaujímavé témy z nového čísla Poistných rozhľadov
14.9.2012 Poistný trh

Najnovšie číslo 3/2012 časopisu Poistné rozhľady prináša rôzne aktuálne témy, z ktorých vyberáme prehľad obsahu tých najzaujímavejších:

 

Rozhovor

Interview

Byť efektívnou časťou európskeho vzdelávacieho priestoru. Hovoríme s rektorom

Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom

Being an Effective Part of the European Educational Area. Interview with Rudolf

Sivák, Rector of the University of Economics

 

Na aktuálnu tému

Top Story

Zvýraznenie princípu „znečisťovateľ platí“.Poistenie zodpovednosti za

environmentálnu škodu

Highlighting the 'Polluter Pays' Principle. Environmental Damage Liability Insurance

 

Insurance Europe, EU

Insurance Europe, EU

Michel Barnier: Hospodárska kríza vplýva na poisťovateľov

Michel Barnier: The Economic Crisis Affected the Insurers

EIOPA: Európske poisťovníctvo je stabilné

EIOPA: The European Insurance Industry Remains Stable

 

Teória a prax

Theory and Practice

Bankopoistenie je nielen o spolupráci s bankami

Bancassurance Refers not Only to Collaboration with Banks

Vyhodnotenie stôp v interiéri vozidla

Assessment of Trace Evidence Inside the Vehicle

 

Poisťovníctvo vo svete

Insurance in the Word

Čína otvára trh automobilového poistenia

China Opens the Market for Car Insurance

 

Povinný odvod záchrannému zboru aj v Česku?

Mandatory Contributions for Rescue Service also in the Czech Republic?

 

OECD: Prijať účinnú legislatívu proti úplatkárstvu v cezhraničnom podnikaní

OECD: To Take Effective Anti-bribery Legislation in Cross-border Business

 

V centre mesta väčšie riziko infarktu

Higher Risk of Heart Attack in the City Centre

 

Poistenie úrody na základe presného pozorovania

Crop Insurance Based on Accurate Observation

xxxxx

 

Poistné rozhľady si môžete objednať na www.slaspo.sk.

Zdroj: SLASPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články