EIOPA: odporúčania pre online porovnávače poistenia


			EIOPA: odporúčania pre online porovnávače poistenia

EIOPA sa vo svojom reporte z konca januára tohto roka zaoberá odporúčaním pre online porovnávače poistenia. Týmto odporúčaním sa snaží o presadenie princípe prehľadnosti a spravodlivé prezentácia produktov a o ochranu spotrebiteľa.


Správa sa zaoberá okrem iného aj tým, ako by mali online porovnávače informovať o svojich službách, ktoré produkty sú najčastejšie predmetom porovnávania a aké kritériá sa pre ich porovnávanie používajú. Tiež sa zaoberá spôsobom, ktorým porovnávače rieši prípadný konflikt záujmov a v neposlednom rade aj tým, ako často prebieha aktualizácia informácií.

 

Medzi odporúčania, ktoré EIOPA pre online porovnávačoch vydala patrí napríklad:
nepoužívať cenu ako jediné kritérium pre porovnanie a poskytnúť užívateľovi informáciu o konečnej výške poistného a o všetkých ďalších poplatkoch
poskytnutie zrozumitelých a jednoducho dostupných informácií o tom, akým spôsobom postupovať v prípade nahlásenie poistnej udalosti pre poistenie zakúpené cez porovnávač
zverejnenie informácií o tom, kto je vlastníkom porovnávačov a aké ďalšie spoločnosti sú s ním v obchodnom, alebo inom zmluvnom vzťahu
prezentovať jasne a zrozumiteľne hlavné črty a charakteristiku produktu, vrátane výšky poistného krytia a prípadných výnimiek
komunikovať jasným a jednoduchým jazykom, vyhnúť sa žargónu a zbytočné nepoužívať
odborné výrazy


EIOPA očakáva, že odporúčania predložené v tejto správe budú prijaté príslušnými subjektmi na trhu na základe dobrovoľnosti. Môžu tiež slúžiť ako podklad pre ďalšiu prácu príslušných národných dozorných orgánov.

EIOPA

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články