Poštová poisťovňa bude pri investovaní zohľadňovať ochranu životného prostredia


			Poštová poisťovňa bude pri investovaní zohľadňovať ochranu životného prostredia

Klimatická zmena je najväčším problémom, ktorému čelí ľudstvo. Každý štát, firma aj individuálny človek môže prispieť k jeho vyriešeniu. 

Poštová poisťovňa, ako prvá poisťovňa na Slovensku, preto bude pri kúpe dlhopisov spoločností zohľadňovať ich dopad na životné prostredie.

V poľských Katoviciach sa do 14. decembra 2018 konala medzinárodná konferencia Organizácie spojených národov o klimatických zmenách (COP24). Zástupcovia z takmer 200 krajín diskutovali o krokoch a opatreniach, ktoré by viedli k uplatneniu Parížskej klimatickej dohody z roku 2015, plánu zameraného na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 2 °C.

Zem sa nám otepľuje čoraz rýchlejšie. Zatiaľ čo globálny priemer teploty prízemnej atmosféry stúpol od začiatku 20. storočia o takmer 1 °C, oblasť strednej Európy, vrátane Slovenska, vykazuje za to isté obdobie dvojnásobne rýchlejšie otepľovanie. Priemerná ročná teplota vzduchu v oblasti Bratislavy sa za uplynulých 67 rokov zvýšila o 2 °C a predpokladá sa jej ďalší rast.

Klimatológovia vzhľadom na pokračujúce otepľovanie sa a na základe výstupov klimatických modelov očakávajú, že ročný priemer teploty vzduchu by sa mal v časovom horizonte do roku 2025 zvýšiť o 0,8 až 0,9 °C, do roku 2050 o približne 2,0 až 2,5 °C a do roku 2100 o 3,5 až 4,0 °C. *

Poštová poisťovňa sa hlási k boju proti klimatickej zmene a záverom COP24. Pri výbere spoločností, do ktorých investuje, preto bude posudzovať aj ich správanie voči životnému prostrediu a reportovanie o trvalej udržateľnosti. Okrem iných kritérií, bude podstatný aj aspekt dopadu ich výrobnej, či inej činnosti na prostredie a klímu. „Som presvedčená, že každá firma by mala zvýšiť svoje úsilie na ochranu pred klimatickou zmenou,“ uvádza riaditeľka Poštovej poisťovne Zuzana Adamová.


* Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články