Ako si v roku 2022 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky? Tu sú rady


			Ako si v roku 2022 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky? Tu sú rady
20.1.2022 Tlačové správy

Niektorí klienti s hypotékou si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2021. 

Ak pri podpise úveru splnili podmienky, vrátane maximálneho veku a príjmu, stačí potvrdenie o zaplatených úrokoch doložiť k svojmu ročnému zúčtovaniu dane, resp. k daňovému priznaniu.

Väčšina bánk klientom toto potvrdenie vydáva automaticky a počas januára ho zašle elektronicky do ich internet bankingu alebo poštou domov, v niektorých bankách však treba o potvrdenie požiadať. Ktorí klienti takto môžu ušetriť a ako treba postupovať? 

„Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru si môžu uplatniť klienti, ktorí splácajú hypotéku poskytnutú po 31.12.2017 a pri podpise úveru mali najviac 35 rokov. Zároveň sa zmestili do maximálneho príjmového stropu, ktorý sa odvíja od priemernej mzdy a každý rok sa mení. Napríklad ak ste hypotéku podpisovali v roku 2021, váš príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu bol 1472,90 € v hrubom, resp. 2945,80 € ak sú v úvere dve osoby,” opisuje Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk. 

Bonus sa počíta ako 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2021, najviac z výšky úveru 50 000 € a je ohraničený maximálnou sumou 400 €. „O sumu vypočítaného daňového bonusu zo zaplatených úrokov si potom človek môže znížiť svoju daň z príjmov. To znamená, že ak je zamestnanec a požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, tak mu štát v tomto zúčtovaní môže vrátiť 400 €. Ak ide o podnikateľa s hypotékou, ten si o sumu bonusu môže znížiť svoju daňovú povinnosť,” opisuje odborníčka. 

Na daňový bonus majú klienti nárok počas piatich rokov po prvom čerpaní hypotéky a počíta sa z výšky úveru do 50 000 €. „Úver, ktorý banka klientovi poskytla, môže byť samozrejme aj vyšší, ale bonus sa počíta len zo zaplatených úrokov najviac zo sumy 50 000 €. Takisto, ako bol kedysi ohraničený aj štátny príspevok pri hypotéke pre mladých,“ upresnila Eva Šablová. Zároveň upozornila, že ak mladý človek hypotéku do 5 rokov od čerpania refinancoval, na refinančný úver sa daňová úľava nevzťahuje.

Kedy máte nárok na daňový bonus

  • Ak ste ku dňu podania žiadosti o úver splnili podmienku veku – mali ste najmenej 18 a najviac 35 rokov.
  • Ak máte uzavretú Zmluvu o úvere na bývanie s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie a údržby či výstavby nehnuteľnosti (bonus sa nevzťahuje na refinančnú alebo bezúčelovú hypotéku).
  • Vaša zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie. 
  • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere ste splnili podmienku príjmu – váš priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podpisu zmluvy o úvere, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Maximálna výška vášho príjmu pri podpise úveru

Radí Eva Šablová, riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk:

  • Ak ste úverovú zmluvu podpisovali v roku 2021, váš maximálny mesačný príjem počítate podľa roku 2020. Priemerná hrubá mzda v SR bola v tom roku 1 133 €, čo pre účely nároku na daňový bonus znamená maximálny príjem do 1472,90 € v hrubom. Pri viacerých osobách v úvere v prípade manželov či partnerov sa príjem vynásobí dvoma, čiže váš spoločný príjem nemohol presiahnuť 2945,80 €. Čo sa týka živnostníkov a s.r.o-čkárov s hypotékou, aj v tomto prípade si banka ich dokladované príjmy predelila a vyrátala priemerný mesačný príjem, z ktorého vychádzala.
  • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2020, váš príjmový strop pre uplatnenie daňového bonusu bol 1419,60 € pri jednom žiadateľovi, resp. 2839,20 € pri 2 osobách v úvere. 
  • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2019, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1316,90 € pri jednom žiadateľovi, resp. 2633,80 € pri 2 osobách v úvere.
  • Ak ste hypotéku podpisovali v roku 2018, váš príjmový strop pre daňový bonus bol 1240,20 € pri jednom žiadateľovi, resp. 2480,40 € pri 2 osobách v úvere.

TIP: Ak ste splnili podmienku maximálneho príjmu pri podpise hypotéky, nemusíte si každý rok sledovať výšku svojich príjmov. Nárok na daňový bonus vám automaticky ostáva počas 5 rokov po čerpaní hypotéky.

Koľko vám vrátia na dani

„Daňový bonus si môžete v roku 2022 uplatniť za ukončený rok 2021 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok, maximálne vo výške 400  eur ročne. Na bonus máte nárok počas 5 rokov po prvom čerpaní hypotéky,“ hovorí odborníčka Eva Šablová.

Potvrdenie doložíte k ročnému zúčtovaniu či daňovému priznaniu

Ak banka klientovi pošle potvrdenie automaticky v priebehu januára, nemusí chodiť na pobočku a podávať si žiadosť o vydanie potvrdenia. Niektoré banky však potvrdenie vystavia až na základe žiadosti klienta. „Potvrdenie z banky potom stačí odovzdať svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak klient podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu,“ opisuje odborníčka na hypotéky Eva Šablová. 

  • Zamestnanec, ktorý si sám nepodáva daňové priznanie, čiže si rieši ročné zúčtovanie dane cez zamestnávateľa, musí podľa zákona požiadať o ročné zúčtovanie dane najneskôr do 15. 2. 2022. 
  • Podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý si bude podávať daňové priznanie sám (napríklad ak pracoval v zahraničí, mal viac zamestnávateľov, nestihol požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa a podobne), má čas do 31. 3. 2022, prípadne ak požiada o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2022.

PREHĽAD BÁNK:

Ako vystavia klientom potvrdenie o zaplatených úrokoch

365.bank

Banka zašle potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus. 

ČSOB

Banka zasiela potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus, automaticky poštou.

mBank

Banka vystaví potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti, ktorú môže zadať cez elektronické kanály banky (cez telefonickú linku po overení kódom alebo mobilnú aplikáciu). Potvrdenie zašle klientovi do 15 dní od požiadania.

Oberbank

Banka vystaví potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od požiadania.

Poštová banka

Banka zašle potvrdenie automaticky poštou na korešpondenčnú adresu všetkým klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus.

Prima banka

Banka zašle potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu.

Slovenská sporiteľňa

Banka zašle potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Georgea.

Tatra banka

Banka vystaví potvrdenie klientovi na základe jeho žiadosti osobne na pobočke. Potvrdenie vydá na počkanie.

UniCredit bank

Banka zašle potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky poštou. Ostatní klienti môžu požiadať o vystavenie potvrdenia na pobočke, bude zaslané do 30 dní.

VÚB

Banka zašle potvrdenie klientom, ktorí spĺňajú nárok na daňový bonus automaticky prostredníctvom Internet bankingu.

Zdroj: FinGO.sk  

 

Zdroj: FinGo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články