Hypotéka bez poistenia predstavuje riziko. Riešením je individuálne vyskladané poistenie

Poistenie hypotekárneho úveru je na Slovensku dlhodobo podceňované. Väčšina klientov unáhlene súhlasí s balíčkovým poistením, ktoré im ponúkne banka pri podpise úverovej zmluvy.

Ide jednoznačne o horšie rozhodnutie v porovnaní so životným poistením vyskladaným na mieru.

Balíčkové poistenie v banke nie je najlepším riešením

Mesačná splátka väčšiny hypotekárnych dlžníkov presahuje odporúčanú tretinu príjmu. Už len táto skutočnosť predstavuje vysoké riziko pre splácanie úveru. Jediným riešením je poisteniu úveru, aby pri strate zamestnania alebo inom výpadku príjmu človek dokázal niekoľko mesiacov pravidelne splácať úver.

Každý hypotekárny dlžník má dve možnosti poistenia úveru. Balíčkové poistenie v banke má pevne určené poistné sumy, a nedokáže sa tak prispôsobiť životnej situácii. Jednoznačne výhodnejším riešením je nechať si svojím finančným sprostredkovateľom vyskladať životné poistenie na mieru.

„Individuálne vyskladané poistenie vás dokáže presnejšie ochrániť. Finančný sprostredkovateľ vie navyše nadviazať na existujúce zmluvy a takisto zohľadniť napríklad nasporené peniaze v II. a III. dôchodkovom pilieri. Ak má klient navyše zdravotné ťažkosti, zabezpečí zhodnotenie zdravotného stavu a porovná výluky v rôznych poisťovniach. Výsledkom je poistenie, ktoré skutočne chráni,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. 

Ako si nastaviť poistenie úveru? V prvom rade individuálne...

Ľudia v rôznej životnej fáze čelia odlišným rizikám, ktoré ohrozujú ich schopnosť splácať úver. Pre rodinu s deťmi môže byť veľkým rizikom nielen smrť živiteľa, ale aj dlhodobá PN-ka a invalidita niektorého z jej členov. Treba myslieť aj na to, že rodina má okrem splátky hypotéky aj ďalšie výdavky, ktoré by aj po vyplatení úveru zaťažovali rodinný rozpočet.

Slobodný a bezdetný klient zase nerieši poistenie smrti, ale sústreďuje sa viac na poistenie invalidity, PN-ky, kritických chorôb a denného odškodného pri hospitalizácii v nemocnici. „Existuje možnosť poistiť aj stratu zamestnania, avšak toto pripoistenie má mimoriadne úzko špecifikované podmienky. Väčšina ľudí by pri strate zamestnania aj tak nemala nárok na poistné plnenie, preto ho treba dôkladne zvážiť,“ radí M. Búlik.


Mohlo by vás zaujímať: Ceny bytov tak skoro neklesnú. Po júli môžu mať nízkopríjmoví žiadatelia problém získať úver


Jednorazovo alebo postupne platené poistné?  

Balíčkové poistenia v banke majú ešte jednu zásadnú nevýhodu. V niektorých bankách ich možno platiť len jednorazovo až na 5 rokov dopredu. „Platbu môže človek uhradiť v hotovosti alebo sa mu o túto sumu zvýši úver. Druhá možnosť je výrazne nevýhodnejšia, keďže z poistného platíte úrok.“

Príklad: pri úvere vo výške 80 000 eur je platba za poistenie v jednej z bánk nastavená na sumu 3,3 % z výšky úveru, čiže 2 640 eur, a to bez ohľadu na dĺžku úveru. Na výber sú tri balíčky: s poistením pre prípad smrti a PN-ky, smrti a straty zamestnania alebo smrti a invalidity nad 70 %. Sumu 2 640 eur treba uhradiť pri každom z balíčkov na 5 rokov vopred.

V prepočte na mesiac tak človek zaplatí 44 eur. Ak sa rozhodne platbu takéhoto poistenia zahrnúť do úveru, úver sa navýši na 82 640 eur. A z tejto sumy mu banka vypočíta úrok a mesačnú splátku, čo je ešte nevýhodnejšie,“ vysvetľuje M. Búlik.

V iných bankách sa ľudia stretnú s pravidelnými mesačnými platbami poistenia úveru s výberom z viacerých kombinácií krytia smrti, invalidity, PN-ky a straty zamestnania. Pre porovnanie, pri úvere 80 000 eur a poistení smrti, invalidity a PN-ky vychádza platba len na 39,04 eur mesačne. Ak by do balíčka bola zahrnutá aj strata zamestnania, cena bude 45,44 eur. „Je zreteľné, že poistenia úveru majú v jednotlivých bankách výrazne odlišnú cenu a je dobré si ich nechať porovnať,“ odporúča Marián Búlik z OVB. 


Mohlo by vás zaujímať: Chcete vlastné bývanie? Tu je 5 možností, ako získať chýbajúce financie


Poistenie straty zamestnania má priveľa obmedzení

Mnoho bankopoistení má striktnejšie nastavené podmienky ako rovnaké produkty od samotných poisťovní. Typickým je krátenie plnenia v prípade zistenia požitia alkoholu, výluky na ochorenie HIV alebo neúmerne vysoko nastavené plnenie v prípade trvalej a úplnej invalidity až na 70 %.

„Z praxe sú známe prípady, keď ani úplné odstránenie nádoru pľúc stredne ťažkého stupňa či strata celej ľavej ruky v ramennom kĺbe ešte nestačila na vyplatenie poistného plnenia,“ hovorí M. Búlik. Práve percento poškodenia tela je kľúčový ukazovateľ toho, či životné poistenie skutočne človeka finančne ochráni v prípade najväčšieho výpadku príjmu z dlhodobej invalidity.

V poistných podmienkach je tiež dôležité porovnávať výluky. Niektoré bankopoistenia napríklad pri pracovnej neschopnosti kratšej ako 60 dní nevyplácajú žiadne plnenie. To isté platí, ak človek vykonával bez asistencie potápanie, horolezectvo, diaľkové plavby, morský rybolov či adrenalínové športy.

V prípade straty zamestnania je pre poisťovňu vždy rozhodujúci dôvod výpovede. Porušenie pracovnej disciplíny, alebo výpoveď dohodou nie sú akceptované. Rovnako tak predčasné alebo riadne ukončenie pomeru na dobu určitú. Poisťovňa nič neuhrádza ani vtedy, ak človek ku dňu straty zamestnania nepracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov alebo odmietol inú ponúknutú prácu u zamestnávateľa, u ktorého stratil prácu. Podmienkou, na ktorú sa často zabúda je aj to, aby pracovný úväzok bol viac ako 20 hodín týždenne.

„Každopádne si treba uvedomiť, že z dôvodu PN-ky alebo straty zamestnania poisťovňa za dlžníka uhradí len 12 mesačných splátok úveru. Nemožno sa teda spoliehať na to, že úver bude poisťovňa splácať dlhodobo. Preto je kľúčové popri dobre nastavenom poistení myslieť aj na vytvorenie úspor, ktoré pokryjú aspoň 6 mesačných výdavkov rodiny. Práve teraz, v čase rekordného rastu platov je vhodná doba vytvoriť si túto nevyhnutnú rezervu,“ odporúča M. Búlik.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS