Čo robiť, ak na výlete či dovolenke poškodíte drahú elektroniku alebo vám ju ukradnú


			Čo robiť, ak na výlete či dovolenke poškodíte drahú elektroniku alebo Vám ju ukradnú

Mobilné telefóny, notebooky, fotoaparáty a ďalšie technologické zariadenia sa stali pevnou súčasťou našich životov a teda aj výletov či dovoleniek. 

Za posledné roky škody z cestovného poistenia v prípade poškodenia či straty cenných vecí stúpli. Ponúkame rady, ako kryje drahú elektroniku cestovné poistenie a ako postupovať v prípade náhrady škody.

Krádež, strata či poškodenie elektroniky sú v cestovnom poistení kryté, ak máte v balíku poistenia zahrnuté poistenie batožiny. Nárok na preplatenie škody máte v prípade, ak splníte podmienky poistenia.

Cenné veci by ste mali voziť bezpečne so sebou, dohliadať na ne a ak ich nepoužívate, mali by ste ich odovzdať ubytovaciemu zariadeniu do úschovy alebo stráženej šatne alebo ich mať uzamknuté v hotelovom sejfe,“ pripomína Ľ. Hricová z UNIQA.

Znamená to, že poistenie Vám nekryje krádež mobilu či notebooku, ktorý ste si nechali na lehátku na pláži, kým ste sa išli kúpať.  Cenné veci sú kryté do výšky limitov stanovených pre jednotlivé poistné balíky.

„Právo na poistné plnenie v prípade odcudzenia cenných veci vzniká ak páchateľ prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou,“ upresňuje Ľ. Hricová.  Nárok na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená.

V prípade poistnej udalosti je potrebné poslať poisťovni policajnú správu, potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy, pripadne doklad o výške opravy poškodenej veci resp. ďalšie doklady, ktoré bude poisťovňa požadovať,“ informuje Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Nárok na plnenie pri krádeži, poškodení či strate elektroniky máte aj v rámci poistenia zariadenia domácnosti. Mobil, notebook, kamera či fotoaparát sú poistením prechodne kryté do výšky 10 % z poistnej sumy zariadenia domácnosti aj v hoteloch, penziónoch či internátoch v celej Európe a krajinách Stredozemného mora.

V prípade krádeže je však aj tu podmienkou výplaty poistného plnenia odcudzenie týchto predmetov z uzatvorených a uzamknutých priestorov a doloženie správy polície.

„Ak máte okrem cestovného poistenia uzatvorené aj poistenie domácnosti a škoda je vyššia ako limit plnenia v jednom z poistení, viete si zvyšnú časť škody  uplatniť aj z druhého poistenia,“  uzatvára Ľ. Hricová z UNIQA.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články