Poisťovniam začala tento rok prípravná fáza na Solvency 2: O čo ide?


			Poisťovniam začala tento rok prípravná fáza na Solvency 2: O čo ide?
7.6.2014 Poistný trh

Namiesto jedného „reportu“ solventnosti budú poisťovne po zavedení Solvency 2 povinne odovzdávať dohľadovému orgánu okolo päťdesiatich výkazov. A ten ich bude musieť skontrolovať a uložiť - takže nielen poisťovne, ale aj dohľad (teda Česká národná banka) budú na to všetko musieť prijať odborníkov. Stohy papierov, stovky čísel, na každá riziko bude iný formulár... To všetko štartuje presne 1. januára 2016. Cieľom novo zavedeného opatrenia je zabezpečenie stability finančného sektora (teda, aby nedošlo ku krachom poisťovní).

 

 

Tento rok v januári začala prípravná fáza pre Solvency 2. O nej a o rizikách, ktoré poisťovniam hrozia a ktoré sa budú vykazovať, sme sa rozprávali s Mgr. Jiřím Potužilem, risk manažérom z poisťovne UNIQA . Prípravných fáz sa zúčastňujú všetky poisťovne, pôsobiace v Českej republike. Bude trvať dva roky - teda až do zavedenia Solvency 2. Smernicu pre prípravnú fázu vydali ako EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), čo je európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, tak Česká národná banka (ČNB),“ vysvetľuje Potužil.

Prípravy sú v plnom prúde

Zmyslom prípravnej fázy je otestovať, ako budú poisťovne schopné plniť požiadavky novo zavedené regulácie a ako ich do praxe zavádza risk management. Na pripomienku, že poisťovne už určitými testmi pred nedávnom prešli, vysvetľuje Potužil, že išlo o záťažové testy, čo je niečo trochu iné. Záťažový test je jednorázový výpočet, ktorý má zistiť, ako je poisťovňa senzitívna na niektoré riziká

.„Vopred sú nadefinované určité šoky, ako napríklad pokles úrokových sadzieb o pol percenta, a je nutné vypočítať, ako sa poisťovni zníži vlastné imanie a aký to bude mať vplyv na jej solventnosť,“ vysvetľuje Potužil a dodáva, že Solvency 2 toho zisťuje ďaleko viac. V podstate ide o zavedenie vnútorného kontrolného systému aj posudzovanie rizík. Je logické, že ČNB chce od poisťovní priebežná hlásenia, ako poisťovne Solvency 2 zavádzajú. Poisťovne podávajú centrálnej banke správy o tom, ako sú pripravené, aké kroky a v ktorých oblastiach robia, aby dokázali od roku 2016 prispôsobiť Solvency 2 svoje fungovanie aj výkazníctva.

Náklady, zasa len náklady

Na otázku, či poisťovne môžu využiť pri zavádzaní Solvency 2 vlastný model, Potužil odpovedá: Poisťovne sa môžu pri zavádzaní Solvency 2 riadiť všeobecným modelom alebo modelom vlastným - interným. V prípade, že chce mať poisťovňa interný model, musí žiadať regulátora - teda ČNB o schválenie. Existujú určité spôsoby, ako tieto interné modely schvaľovať. Pre poisťovne to samozrejme znamená ďalšie náklady. Museli prijať ďalších odborníkov, ktorí budú pracovať na výkazoch, ktorých počet v súvislosti so zavedením Solvency 2 výdatne narastie.“

Vzrásť môžu aj ceny zaistenia, pretože aj zaisťovne budú musieť vypĺňať výkazy podľa Solvency 2. Avšak , nemalo by sa to prejaviť nejako zásadne, pretože všetky zaisťovne sú dnes aktívne na finančnom trhu, majú nezávislý rating väčšinou od viacerých ratingových agentúr a ratingové agentúry využívajú vlastné modely, podľa ktorých počítajú kapitálovú primeranosť. U veľkých zaisťovní rovnako ako u veľkých poisťovacích skupín, interné modely už dnes existujú a používajú sa,“ pripomína Potužil a dodáva: Nemyslím , že by sa veľkým zaisťovniam v súvislosti so zavedením Solvency 2 menili požiadavky na kapitálovú vybavenosť. Zaisťovne chcú mať nezávislý rating a na to držia kapitál. V tomto prípade sú na ne kladené väčšinou vyššie nároky, než aké sú u Solvency 2.“

Koniec I. časti

Dagmar Šístková, oPojištění.cz 

Zdroj: oPojištěni.cz, DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články