Upevnite si vzdelanie: SIBAF® fórum opäť prinesie dôležité témy


			Upevnite si vzdelanie: SIBAF® fórum opäť prinesie dôležité témy

Už 8. októbra sa uskutoční vzdelávacie podujatie SIBAF® fórum 2020. Ani koronavírusové opatrenia nezmenili vôľu ponúkať a získavať nové poznatky v poisťovacom segmente – odborne, aktuálne a názorne. 

SIBAF® fórum sa uskutoční formou online seminárov. Účastníci sa stanú súčasťou až 10 odborných prednášok, ktoré budú v čase od  9.00 hod. do 12.30 hod. prebiehať paralelne v dvoch virtuálnych miestnostiach.

Témy a rečníci budú opäť z rozličných oblastí, spoločne sa pozrú na najväčšie aktuálne problémy, ktoré trápia poisťovací a finančný segment. Program je určený pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych oddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách.

Program a prednášajúci sú už takmer uzavretí. Informácie budete môcť čerpať od týchto rečníkov v súvislosti s týmito témami:

1) Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladateľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a člen krízového ekonomického štábu ministra financií, bude hovoriť o veľkom COVID-19 experimente. Podá zaujímavé informácie o ekonomickej situácii v eurozóne a vo svete.

Dozviete sa odpovede na to:

  • ako bude pravdepodobne vyzerať ekonomika po tom, čo sa skončí masívna fiškálna a monetárna situácia
  • prečo rastú akcie
  • aké sú najväčšie riziká pre ekonomiku a finančný systém v nasledujúcich rokoch

2) Martin Petruľák z advokátskej kancelárie LEX bude diskutovať o téme toho, kde sa začína a končí náhodnosť poistnej udalosti a o tom, či prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky posúva doterajšie hranice chápania náhodnosti poistnej udalosti.

3) Azda nevyčerpateľnej téme Zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa bude venovať Petr Záruba, tentokrát s ohľadom na Brexit. Bude prezentovať prípadové štúdie súvisiace s témou. Na jeho prednášku sa môžete prihlásiť napríklad aj vďaka jeho publikácii Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom, ktorú si môžete objednať tu.

4) Underwriter Ján Ďurkovič porozpráva o dopadne pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 z pohľadu zaisťovateľa.

5) Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného bude diskutovať na tému právnych technických predpisov súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov a ich dopade na podmienky vo výstavbe. Ide o tému veľmi dôležitú najmä pre S(P)FA, metodikov produktov, metodikov likvidácie a rizikových manažérov.

6) Richard Marko bude prezentovať zmenu AML legislatívy 10/2020, pričom prinesie porovnanie časovej náročnosti preverenia politicky exponovanej osoby „ručne” a s využitím software aplikácií.

Celý program ešte nie je uzavretý a naďalej sa na ňom pracuje. Všetky novinky sa dozviete na www.efiba.sk.

Registrovať sa na SIBAF® fórum 2020 môžete tu

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články