SIBAF® fórum 2019 aj s Petrom Zárubom o zodpovednosti za škodu


			SIBAF® fórum 2019 aj s Petrom Zárubom o zodpovednosti za škodu

Po vzdelávacom podujatí Záruba pokrstí svoju novú knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ktorú napísal spoločne s Martinom Pospíšilom.

Súčasťou SIBAF® fóra 2019 bude už tradične aj spoločenský večer, na ktorom sa uskutoční aj krst knihy Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, autormi ktorej sú Petr Záruba a Martin Pospíšil. Na spoločenský večer sa môžete prihlásiť priamo pri registrácii na SIBAF® fórum 2019.

Jeden z autorov, Petr Záruba, bude aj ďalším prednášajúcim na SIBAF® fóre 2019. Témou, ktorú bude rozoberať, bude práve zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, čo je problematika, ktorej sa venuje dlhodobo. Je presvedčený o tom, že až skutočný život nás naučí, ako dohadovať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Preto sa pri svojej prezentácii zameria na samotnú prax a predstaví dve reálne prípadové štúdie, aby sme sa mohli učiť zo skúseností druhých:

1) Poistenie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia vrátane zodpovednosti za výrobok s celkovým ročným limitom 10 mil. eur. Petr Záruba bude hovoriť o prípade, kedy bola spôsobená škoda na zdraví (salmonelóza) podávaným jedlom (externý dodávateľ + nemocnica) väčšiemu množstvu ľudí - pacientom i zdravotníckemu personálu. Okrem uplatnených nárokov na náhradu škody dostala nemocnica pokutu od dozorného orgánu.

Kto bol za vzniknutú situáciu zodpovedný? Voči komu boli uplatnené nároky? Postačilo poistné krytie? Ako by bolo vhodné vzniknutú situáciu riešiť?

2) Poistenie súkromného majetku, na ktorom bola vadným výrobkom (tesnenie na kotli na teplú vodu) spôsobená škoda (cca. 600 eur). Poistiteľ škodu poškodenému uhradil a využil právo regresu voči zodpovednému výrobcovi, ktorý vadu výrobku uznal. Aké právne normy súd zohľadnil? Bol regres prijatý alebo zamietnutý?

Výsledky uvedených sporov budú prezentované v prezentácii p. Zárubu. Na týchto dvoch príkladoch z praxe tak poskytne drahocenné skúsenosti, ktoré môžu byť veľkým prínosom do profesionálneho života každého poisťovacieho makléra.

Príďte sa na SIBAF® fórum vzdelávať a zároveň posilniť svoje postavenie v komunite poisťovacích maklérov. Do 3. októbra sa stále môžete registrovať za zvýhodnený poplatok 95 eur!
Súčasťou podujatia bude aj vyhlásenie výsledkov už 12. ročníka SIBAF® Award Najlepšia poisťovňa.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články