SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!


			SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!
18.10.2018 Poistný trh

Na odbornom podujatí sprostredkovateľov poistenia SIBAF® forum, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra, boli vyhlásené výsledky ankety SIBAF® Award 2018. Anketa je jedinečnou príležitosťou pre poisťovne spoznať názor sprostredkovateľov poistenia na kvalitu ich služby a servisu, ktorý poskytujú.

 

Anketa SIBAF® Award sa koná pravidelne od roku 2006. Jej výsledky odrážajú kvalitu služieb, ktorú poisťovne poskytujú pre klientov a sprostredkovateľov poistenia. Pre poisťovne je veľkou motiváciou, aby si vysokú úroveň udržali a pretavili ju do ocenenia, akou je SIBAF® Award. Z takejto pozitívnej motivácie nakoniec profitujú najmä spokojní klienti.

V rámci ankety Poisťovňa roka boli hodnotené tri kategórie prostredníctvom vyplnenia hlasovacích lístkov. V tomto ročníku sa do hlasovania zapojilo 76 spoločností, sprostredkovateľov poistenia typu samostatný finančný agent, finančný poradca a sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu pre sektor poistenia. Spolu odovzdali až 261 hlasovacích lístkov pre 3 kategórie.

Špeciálna kategória Počin roka bola hodnotená cez online hlasovanie počas SIBAF® fóra 2018.

Najúspešnejšie poisťovne

V ankete sa medzi ocenených na prvých troch miestach zaradili poisťovne:

V kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov:

1) MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

2) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

3) Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

2018_10_18_SIBAF_AWARD_1_KATEGORIA_PRIEMYSEL_MSIG_ASP_COL_TPA_AUDIT_POROTA

Na fotografii sú zľava: Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.) ; Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP); Marián Batovský (Colonnade Insurance), Radovan Figura (MSIG ), Jozef Paška ( Allianz - SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

 

V kategórii Havarijné poistenie motorových vozidiel:

1) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2) Generali Poisťovňa, a.s.

3) Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

2018_10_18_SIBAF_AWARD_2018_2_KATEGORIA_KASKO_ASP_GSL_COL_TPAaudit_POROTA

Na fotografii sú zľava:

Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.); Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP); Marián Batovský (Colonnade Insurance), Márian Zelko (Generali), Jozef Paška (Allianz - SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

Napokon v kategórii Poistenie občanov (majetku a zodpovednosti za škodu):

1) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

2) Generali Poisťovňa, a.s.

3) AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

2018_10_18_SIBAF_AWARD_3_KATEGORIA_OBCANIA_ASP_GSL_AXA_TPAaudit_POROTA

Na fotografii sú zľava:

Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.) ; Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP ); Ján Kusý ( AXA ), Márian Zelko (Generali), Jozef Paška (Allianz - SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

Počin roka

Priamo počas vzdelávacieho podujatia prebehlo hlasovanie v kategórii Počin roka. Zámerom tejto kategórie bolo odmeniť a vyzdvihnúť aktivity, ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania laickej a odbornej verejnosti, publikačnej činnosti ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku.

Prítomní účastníci SIBAF® fóra 2018 online hlasovaním rozhodli, že počinom roka 2018 sa stala Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia.

Zdroj: SIBAF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS