SIBAF® fórum 2019  spustil registráciu účastníkov!


			SIBAF® fórum 2019  spustil registráciu účastníkov!

Už 10. októbra sa v bratislavskom TECHNOPOL Business Centre uskutoční vzdelávacie podujatie SIBAF® fórum 2019. Opäť prináša program určený pre celý poisťovací segment.

„Každoročne sa tešíme z účasti majiteľov a konateľov spoločností, riaditeľov a odborných garantov,” povedal Oliver Borko, jeden z organizátorov fóra, a pokračoval.

„Program je zároveň vhodný pre sprostredkovateľov poistenia, pretože na podujatí nadobudnú množstvo praktických poznatkov dôležitých pri uzatváraní poistných zmlúv. Ak by som to poňal možno trochu prenesene, tešili by sme sa, ak by SIBAF® fórum vnímali kolegovia z brandže ako možnosť vzdelávacieho teambuildingu a prišli ako väčší kolektív, pri tvorbe programu sa totiž snažíme v prvom rade o komplexnosť, a tak si z množstva informácií a poznatkov odnesie niečo pracovník na každej úrovni.”

Aký je tohoročný program?

SIBAF® fórum 2019  prinesie rečníkov, ktorí sú v poisťovacom segmente vnímaní ako vážené autority. Prinesie ale aj rečníkov z iných segmentov, ak si to bude žiadať naplnenie rozsahu a celistvosti témy.

SIBAF_logo

Medzi rečníkmi nájdete napríklad:

  • Miroslav Singer, Chief Economist of Generali CEE Holding, ex-guvernér Českej národnej banky.
  • Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.
  • Angela Sobolčiaková, právne oddelenie Úradu na ochranu osobných údajov.
  • Petr Záruba a Martin Pospíšil, právnici, autori knihy Zodpovednosť za vadný výrobok.
  • Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu.
  • Ján Markoš, šachový veľmajster, ktorý si s vami nielen zahrá šach, ale prezradí zaujímavosti o šachu a nových technológiách.
  • Michal Straka, SANAC s.r.o., ktorý bude diskutovať o inflácii nákladov na vypratávacie náklady pri udalostiach, konkrétne o vodovodných škodách.
  • Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka výboru Európskej spoločnosti aktuárov.
  • Andrej Strečko z poisťovne Metlife sa zhostí témy zamestnaneckých benefitov.
  • Juraj Janči z poisťovne COFACE rozoberie témy poistenia pohľadávok.

Samostatný programový blok bude venovaný tzv. Cyberpoisteniu a poisteniu následkov porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov.

Rozširujte svoju profesionálnu komunitu!

„Za dlhé roky našej práce sa zo SIBAF® vzdelávacích podujatí stali doslovne podujatia networkingového charakteru,” dodal Oliver Borko,.

„Sami vnímame, že pre prítomných účastníkov nie sú zaujímavé iba samotné diskusie s prednášajúcimi, ale aj možnosť stretnúť kolegov z brandže. Vymeniť si s nimi poznatky, skúsenosti alebo jednoducho iba nadviazať nové kontakty. Tešíme sa, že SIBAF® podujatia tak majú dosah na profesionálny život účastníkov aj dlhodobo po uskutočnení samotnej akcie.”


Na podujatí budú vyhlásené aj výsledky už 12. ročníka ankety SIBAF® award „Najlepšia poisťovňa“.

Registrácia na SIBAF® fórum 2019 bola spustená, registrovať sa môžete tu.

Ak to stihnete do 31. 8., výška registračného poplatku je iba 85 eur.

 

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články