SIBAF® vzdelávaniu bola udelená licencia povinného OFV


			SIBAF® vzdelávaniu bola udelená licencia povinného OFV

„V treťom roku našej oficiálnej činnosti je to ďalší míľnik a náš príspevok k zvyšovaniu úrovne vzdelávania profesionálov na trhu a zvyšovaniu povedomia o profesii poisťovacieho makléra,” povedal Oliver Borko, spoluorganizátor SIBAF® podujatí.

„Je to zároveň vyššia zodpovednosť a väčší morálny záväzok voči našim podporovateľom, partnerom a akademickej obci, že vytýčenú víziu kontinuálneho finančného vzdelávania budeme napĺňať, ako sme si predsavzali," dodáva Oliver Borko.

Udelenie povolenia spoločnosti EFIBA prináša účastníkom osobitného finančného vzdelávania (OFV) v sektore poistenia a zaistenia príležitosť započítať si čas strávený na SIBAF® vzdelávacích podujatiach do hodín absolvovaného OFV.

„Spoločnosť EFIBA bude poskytovať OFV kombinovanou formou, a to prostredníctvom e-learningu a tiež účasťou na vzdelávacích podujatiach SIBAF®,” uvádza Borko.

„Tak, ako doposiaľ, naďalej budeme klásť dôraz na obsah, ktorý bude zameraný primárne na profesionálne potreby odbornosti poisťovacích maklérov, konateľov a odborných garantov samostatných finančných agentov.”

Zoznam všetkých poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania nájdete tu.

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články