Krach najviac ohrozuje firmy z okolia Bratislavy a Trnavy


			Krach najviac ohrozuje firmy z okolia Bratislavy a Trnavy
23.8.2022 Poistný trh, Spektrum

Najrizikovejšie spoločnosti na Slovensku podnikajú v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Pri týchto firmách je najväčšia pravdepodobnosť, že svoje záväzky z obchodného styku si budú plniť po lehote, existuje vysoká možnosť, že sa zhorší ich finančná situácia a majú vyššie úverové riziko a stoja na hranici úpadku. 

Analýzu rozloženia rizikovosti a stability firiem v jednotlivých krajoch zverejnila spoločnosť Dun & Bradstreet, nadnárodný líder v analýze obchodných dát.

Analýza sledovala 269-tisíc firiem, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky a jej výsledky vychádzajú z metodiky vlastného skóringového modelu Dun & Bradstreet, ktorého cieľom je odhadovať riziko úpadku spoločností v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Krachom je podľa prieskumu ohrozená v priemere každá šiesta firma na Slovensku. Rozloženie rizika je pritom nerovnomerné. Najväčší podiel takýchto spoločností má sídlo v Bratislavskom kraji, kde je krachom ohrozená každá piata firma. Viac ako 19 % zo všetkých sledovaných subjektov v tomto kraji sú rizikové.  V prípade Trnavského kraja je situácia podobná. Krachom je tu ohrozených 16,3 percenta firiem a teda každá šiesta firma podnikajúca v kraji,“ hodnotí analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Zároveň dodáva, že iba v prípade týchto dvoch krajov je podiel rizikových spoločností nad celorepublikovým priemerom, ktorý je 15,88 %. S odstupom pár percentuálnych bodov sa nachádzajú firmy z Nitrianskeho (15,30 %) a Banskobystrického kraja (15 %).

Naopak, najvyšší podiel najstabilnejších firiem s vysokou pravdepodobnosťou spoľahlivého platenia záväzkov, nízkym úverovým rizikom a minimálnou pravdepodobnosťou úpadku podniká v Trenčianskom  (57,3 %) a Žilinskom kraji (56,6 %). „Vo všetkých krajoch je počet najspoľahlivejších firiem nad 50-percentnou hranicou, s výnimkou Bratislavského (48 %),“ uzatvorila Petra Štěpánová  z Dun & Bradstreet.

Zdroj: Dun & Bradstreet,

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články