Európske firmy sa obávajú rastu cien energií či nedostatku surovín


			Európske firmy sa obávajú rastu cien energií či nedostatku surovín

Narušenie dodávateľského reťazca, potenciálny nedostatok energie a komodít, oneskorené platby, respektíve zvýšenie cien. 

To sú podľa európskych obchodných komôr len niektoré z najvážnejších ekonomických dôsledkov vojenských udalostí na Ukrajine.

Vyplýva to z výsledkov rýchleho prieskumu, ktorý 23. až 25. marca realizovala Asociácia európskych obchodných a priemyselných komôr Eurchambres so sídlom v Bruseli. Zúčastnilo sa na ňom 25 národných obchodných komôr vrátane Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktorá o výsledkoch informovala.

K ďalším ekonomickým dôsledkom konfliktu podľa respondentov patria zvýšené inflačné tlaky, nižšia úroveň spotreby, pokles kúpnej sily, zníženie podnikateľskej dôvery, respektíve nižšie investície a destabilizácia postcovidovej hospodárskej obnovy.  

Drvivá väčšina respondentov (92 %) má najväčšiu obavu z rastu cien energií, najmä pre energeticky náročné podniky. Až 84 % opýtaných považuje za mimoriadne naliehavé aj ťažkosti spojené s dodávkami surovín a tretina respondentov zdôraznila, že reštriktívne sankcie SWIFT-u voči Rusku spôsobujú obrovské ťažkosti pri každodennom riadení podnikov.

Najviac postihnutými ekonomickými aktivitami sú energetika, cestovný ruch, farmaceutický priemysel, strojárstvo, stavba lodí, kovopriemysel, logistika a doprava a poľnohospodárstvo. Firmy už zaznamenali výrazný pokles vývozu a dovozu do a z Ukrajiny a Ruska, ťažkosti spojené s potrebou hľadania alternatívnych trhov a s tým súvisiace zvýšenie nákladov na logistiku a dopravu.

Až 80 % respondentov očakáva, že rast nákladov na energie a iné komodity bude pokračovať aj v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vyššie náklady tak ohrozia oživenie ekonomiky po pandémii vo väčšine ekonomík.

Zdroj: SOPK, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články