Obavy zo stagflácie:  Firmy očakávajú prudký nárast oneskorených platieb


			Obavy zo stagflácie:  Firmy očakávajú prudký nárast oneskorených platieb
21.6.2022 Zahraničie

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania podnikov vyplýva, že očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch výrazný nárast oneskorených platieb v dôsledku rastúcej inflácie a úrokových sadzieb. 

Takmer 8 z 10 európskych a rovnako aj slovenských spoločností uvádza, že zlepšenie správy pohľadávok a posilnenie svojej likvidity a cash flow sú hlavnými prioritami v roku 2022. 

Európsky líder v správe pohľadávok, spoločnosť Intrum, dnes zverejňuje čerstvé výsledky najväčšieho prieskumu platobného správania podnikov v Európe. Výsledky sú publikované v 24. vydaní reportu s názvom European Payment Report 2022*.

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 11 000 spoločností z 29 európskych krajín. Dnes vydávaný report jasne ilustruje mnohostranné výzvy, ktoré musia európske podniky zvládnuť.

„Európa prechádza pravdepodobne najbúrlivejším a najnáročnejším obdobím v modernej dobe. Podniky čelia bezprecedentnej neistote a rozvratu. Tento fakt ešte viac zvyšuje tlak na podniky, ktorým sa ešte nepodarilo dostať sa na úroveň spred vypuknutia Covid-19.

Na pozadí inflácie, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb a regulácie spoločnosti očakávajú skokový nárast oneskorených platieb. Súčasne počítajú s nárastom prekážok, ktorú budú aj naďalej obmedzovať ich rast počas zvyšku roka 2022. Zabezpečenie zdravého cash flow je pre väčšinu opýtaných podnikov najvyššou prioritou,“  hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia.

Kľúčové zistenie 1: Inflácia a úrokové sadzby prinášajú nové výzvy

V celej Európe sa spomaľuje ekonomický rast. Súčasne sú narúšané dodávateľské reťazce a prudko rastúce náklady na energie zvyšujú infláciu na úroveň, aká tu nebola desaťročia.

  • V celoeurópskom priemere 6 z 10 spoločností sa obáva, že riziko oneskorených platieb v tomto roku vzrastie, najmä kvôli inflácii, zvýšenej regulácii a rastúcim úrokovým sadzbám. Na Slovensku je však vplyv inflácie ešte značnejší a až 73 % spoločností očakáva nárast neskorých platieb práve kvôli inflácii.
  • Väčšina podnikov (EU: 58 %; SR: 54 %) priznáva, že im chýbajú skúsenosti s riadením inflácie, a viac ako polovica tvrdí, že im inflácia bráni v raste (EU: 51 %; SR: 51 %), plnení mzdových požiadaviek (EU: 55 %; SR: 52 %) a včasnom platení dodávateľom (EU: 58 %; SR: 50 %).
  • 6 z 10 spoločností očakáva pokračovanie rastu úrokových sadzieb, preto sú stále opatrnejšie pri plánovaní svojich výdavkov a zadlžovania sa formou úverov a pôžičiek. 

 

„Na Slovensku narastajú obavy, keďže sa zrýchľuje narastanie inflácie, ale rast podnikov sa spomaľuje. Ak sa tento trend nezlomí, mohli by sme čeliť obdobiu stagflácie a teda poklesu hospodárskeho výkonu v kombinácii s vysokou infláciou. Pozitívom je, že trh práce v Európe tento rok naďalej posilňoval, hoci nízka miera nezamestnanosti by mohla viesť k ďalšiemu tlaku na rast miezd,“  dopĺňa Martin Musil.

Kľúčové zistenie 2:  Podniky očakávajú, že ich peňažný tok utrpí, ale chýba im pružnosť a odborné znalosti

 

Likvidita, peňažné toky a riadenie úverového rizika tvoria hlavné strategické priority pre rok 2022, keďže spoločnosti sa snažia zabezpečiť si stabilnú finančnú pozíciu. 

  • Strategické priority sa pre slovenské spoločnosti mierne líšia od európskeho priemeru. Kým pre 8 z 10 európskych spoločností je posilnenie likvidity a peňažných tokov strategickou prioritou na tento rok a za nimi nasledujú zlepšenie správy pohľadávok, a riadenie úverového rizika, pre slovenské podniky je strategickou prioritou zlepšenie správy pohľadávok. Tvrdí tak 76% respondentov zo Slovenska. Veľmi dôležitým krokom je pre nich prehodnotenie existujúcich zmlúv s hlavnými dodávateľmi a obchodnými partnermi.
  • Približne polovica (EU: 49%; SR: 47%) opýtaných podnikov uvádza, že v súčasnosti sú slabšie ako pred vypuknutím pandémie. Zároveň 6 z 10 uvádza (EU: 61%; SR: 64%), že pandémia ich motivovala k lepšiemu riadeniu rizík spojených s oneskorenými platbami.
  • 53 % respondentov (SR: 49%) uvádza, že by chceli zlepšiť riadenie oneskorených platieb, ale považujú to za náročné z dôvodu nedostatku vlastných zručností a zdrojov. 

Kľúčové zistenie 3:  Podniky z roka na rok považujú oneskorené platby za prekážku rastu 

Oneskorené platby brzdia rast podnikov v európskych krajinách a brzdia ekonomický a sociálny rozvoj hospodárstva ako celku.

  • 4 z 10 spoločností tvrdia, že oneskorené platby bránia rastu ich spoločnosti. 
  • 2 z 3 (EU: 66%; SR: 63%) podnikov tvrdia, že rýchlejšie platby od zákazníkov by im pomohli rozšíriť činnosť a zvýšiť ponuku produktov a služieb.
  • Podniky majú konečne nádej, že pandémia sa blíži ku koncu. Takmer 2 z 3 (EU: 64%; SR: 62%) veria, že Covid-19 prestane mať najneskôr do jedného roka vplyv na ich krajinu, čo vytvorí nové príležitosti na rast.

 

Zdroj: Intrum Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články