Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50617168

Sídlo: pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rajská 7, 811 08 Bratislava

Telefón: +421 2 323 363 11

Web: http://www.atradius.sk/


Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu  ponúka poistenie úverov na obchodovanie, záruky a donucovacie služby na celom svete prostredníctvom svojich strategických pobočiek v 50 krajinách.

Poisťovňa má prístup k 200 miliónom úverových informácií o spoločnostiach na celom svete. Jej produkty pomáhajú chrániť spoločnosti z celého sveta pred platobnými rizikami spojenými s predajom tovaru a služieb na úver. 

 

Súvisiace články