Zostane EIOPA samostatná? GVD súhlasí


			Zostane EIOPA samostatná? GVD súhlasí

V súvislosti s Brexitom sa začalo verejne diskutovať o možnosti presunúť Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom a o fúzii EBA a EIOPA, respektíve o vytvorení integrovaného európskeho dohľadu nad finančným trhom. Čo bude nasledovať? 

Nedávno k tomu zaujal jasné stanovisko Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV). Vyslovil sa pre zachovanie súčasnej štruktúry dohľadu, teda aby orgán EIOPA zostal samostatným európskym orgánom dohľadu nad poisťovníctvom. 

GDV vychádza z toho, že podnikateľský model poisťovateľov sa zásadne líši od modelov iných poskytovateľov finančných služieb. Preto odpovedal do Bruselu v rámci príslušnej konzultácie o budúcnosti európskeho finančného dohľadu, že bez ohľadu na rozhodnutie o sídle EBA a z toho plynúce organizačné zmeny, musí kvalitná a samostatná poisťovacia expertíza zostať pri dohľade nad poisťovníctvom.  

GDV ďalej odmieta oddelenia solventnosti a trhového dohľadu podľa tzv. modelu Twin Peaks (dva vrcholy). Orgán dohľadu totiž musí pri každom rozhodovaní zvážiť možné dôsledky pre poistených aj pre poisťovateľov. Takýto celkový pohľad nemôžu ale orgány dohľadu, pri ktorých sú oddelené solventnosť a trhový dohľad, v žiadnom prípade zabezpečiť.

Okrem toho GDV požaduje, aby bežná kontrola poisťovacích podnikov naďalej zostala v kompetencii nemeckého orgánu dohľadu. V tomto ohľade by bolo podľa GDV nevyhnutné sa vyhnúť prekrývaniu právomocí medzi národnou a európskou úrovňou a dvojitým reportingom, aby poisťovacie podniky neboli zbytočne zaťažované. 

Priamy dohľad nad poisťovacími podnikmi zo strany EIOPA, pokiaľ ide napríklad o interné modely, odmieta GDV taktiež. Európske orgány dohľadu by sa mali skôr zamerať na presadzovanie jednotnej aplikácie finančných pravidiel EÚ v členských štátoch. Takýto postup však podľa GDV vyžaduje stanovenie jasných priorít. 

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články