Osemročný lyžiar zavinil úraz na zjazdovke. Zodpovedá za neho otec?


			Osemročný lyžiar zavinil úraz na zjazdovke. Zodpovedá za neho otec?
30.6.2020 Zahraničie, Škody

 V Rakúsku sa nedávno riešil pred súdom zaujímavý prípad. Lyžiarka utrpela úraz pri kolízii s osemročným lyžiarom. Zažalovala jeho otca o náhradu škody. 

Najvyšší súd teraz uplatnil svoj mimoriadny opravný prostriedok a revíziu rozsudku: povinnosť dohľadu nad deťmi má svoje hranice. Vo chvíli, keď syn stratil vládu nad svojimi lyžami, nemohol jeho otec už nič robiť. Pritom sa nepreukázalo, že by nedošlo na riadnu prípravu a poučenie pred jazdou.

Žalovaný otec bol na zjazdovke s dvoma svojimi synmi vo veku 11 a 8 rokov. Aj ten mladší syn už mal viac ako trojročnú skúsenosť s lyžovaním, aj keď vždy každý rok len na týždeň. Aj preto všetci zvolili najjednoduchšiu zjazdovku označenú modrou farbou, ktorú aj lyžiarsky inštruktor pre nich výslovne označil za vhodnú.

Ako prvý išiel starší syn, druhý mladší syn a otec až posledný za nimi. Na zjazdovke bola čulá prevádzka, preto otec svoje deti poučil, že musia ísť opatrne, držať si rýchlosť pod kontrolou a pohybovať sa len v súlade so známymi pravidlami FIS pre lyžovanie. Starší syn zabrzdil počas jazdy na ploššom mieste zjazdovky pri stanici lanovky, mladší však išiel príliš rýchlo, aby sa mu to tiež podarilo. Prešiel na strmšiu časť dráhy a stratil nad svojimi lyžami kontrolu.  

Stretu sa nedalo zabrániť

Žalujúca žena v tej chvíli krížila zjazdovku. Správne sa rozhliadla smerom nahor a žiadne nebezpečenstvo nezaznamenala. Keď sa zľava od plošinky prirútil osemročný lyžiar, už nešlo kolízii zabrániť. Športovkyňa utrpela ťažkú ​​zlomeninu predkolenia. Tá bola spojená s určitými trvalými následkami a výpadkom príjmov. Preto zažalovala otca lyžiarov, s ktorým sa stretla, pretože jeho syn konal v rozpore s pravidlami FIS a spôsobil úraz. Z toho usúdila, že otec ho dostatočne nepoučil o tom, ako sa na zjazdovke správať. 

Čo je adekvátna príprava pred jazdou?

Prvostupňový súd dal žalujúcej strane z veľkej časti za pravdu: inštruktor nemal dovoliť, aby osemročný lyžiar schádzal túto zjazdovku, pretože pre to nemal dostatočné skúsenosti. Takéto evidentne závadné jednanie samo o sebe stačí ako zavinenie, ktoré možno rozšíriť aj na dozorkonajúceho rodiča a plnenie jeho povinností.

Odvolací súd to videl trochu inak: spôsob jazdy rodiny nemožno v zásade spochybniť, pretože ísť za deťmi v závese umožňuje napríklad rýchlejšiu reakciu na pády. Ale bývalo by muselo byť dohodnuté tempo a línia jazdy s osemročným jazdcom. Ak by to tak bolo, umožňovala by zodpovedajúca blízkosť dieťaťa zakročiť. Ale kvôli vyššej rýchlosti dieťaťa táto možnosť odpadla. Jazda pred ním, alebo dohodnuté miesto k medzizastávke a  následné zabrzdenie by sa docielilo to isté: zabrániť tomu, aby sa tempo vymklo kontrole.

Obzvlášť dané miesto nehody je nebezpečným terénom, kde je potrebná mimoriadna pozornosť. Žalovaný údajne neprijal žiadne opatrenia, aby rýchlosť svojho syna nejakým spôsobom reguloval. Tiež hodnotenia lyžiarskeho inštruktora, že táto zjazdovka je pre osemročného lyžiarov vhodná, ho nemohla zbaviť povinnosti dohľadu.  

Rozumné hranice povinnosti dohľadu

A práve proti tomu sa ohradila mimoriadna revízia žalovaného otca, ktorou sa zaoberal Najvyšší súd. To, či zjavne nevinná žalobkyňa má nárok na náhradu škody, záleží na tom, či odporca otec skutočne zanedbal svoju povinnosť dohliadať na syna. A podľa súdu tomu tak nebolo.

Otázkou bolo, čo musia rozvážni rodičia podľa rozumných nárokov urobiť, aby zabránili poškodeniu tretej strany svojím dieťaťom. Napríklad nemožno od stredne pokročilého lyžiara žiadať, aby nedôveroval informácii športového inštruktora. Nehľadiac na to, že učiteľ lyžovania nevydal žiadny zlý pokyn, keď dôveroval osemročnému, že modrú zjazdovku samostatne zíde. V skutočnosti bol len ten problematický malý úsek príliš ťažký, zatiaľ čo napravo od neho bol zjazdovka oveľa jednoduchšia. 

Okrem toho osemročný lyžiar už podobne ťažké zjazdovky viackrát predtým úspešne zdolal. Akým spôsobom teda mal otec konkrétne zabrániť situácii, keď malý chlapec stratil vládu nad lyžami, neodpovedal ani odvolací súd. Nepomohlo by ani to, keby otec išiel k nemu bližšie, ani keby mali dohodnuté miesto medzizastávky. Nič by ho nedokázalo zabrzdiť. Kontrolu stratil už na ploššom mieste a pokyn otca k zastaveniu by teda rovnako nemohol splniť. Revízia rozhodnutia nižšej inštancie tak bola úspešná a nárok na náhradu škody žalujúcej strany bol v plnom rozsahu odmietnutý.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články