Nemeckí poisťovatelia nesúhlasia so zvláštnymi pravidlami pre startupy


			Nemeckí poisťovatelia nesúhlasia so zvláštnymi pravidlami pre startupy
6.4.2021 Zahraničie

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) sa zásadne vyslovil proti sprísneniu podmienok financovania poisťovacích startupov (InsurTech).

Dodatočné prekážky pre vstup do odboru obmedzujú totiž hospodársku súťaž a inovácie, bez toho aby bola spotrebiteľom poskytnutá väčšia ochrana.

Stanovisko GDV prezentoval výkonný riaditeľ Jörg Asmussen. Zdôraznil, že GDV je proti osobitným pravidlám pre InsurTech, a to ako proti veľkorysým uľahčeniam, tak proti vyšším nárokom. Týmto GDV kriticky reagoval na oznámenie BaFin (Spolkový ústav pre dohľad nad finančnými službami), že v budúcnosti bude udeľovať povolenia k poisťovacej činnosti len vtedy, keď nováčikovia budú môcť ku dňu podania žiadosti o povolenie poisťovacej činnosti preukázať úplné financovanie, resp. schopnosť financovať činnosť.  

Podľa Asmussena by stanovenie osobitných pravidiel InsurTech „vyhnalo" inovácie z Nemecka. Naďalej musí podľa jeho názoru platiť hlavná zásada –„rovnaké riziká – rovnaké pravidlá". Ide okrem iného o to, že spoločnosti typu InsurTech, ktoré nielen sprostredkovávajú poistenie, ale chcú byť samostatnými nositeľmi rizika, musia žiadať BaFin o povolenie.

Orgán finančného dohľadu – teda BaFin – oznámil, že pri udeľovaní povolení bude čo najskôr žiadať od InsurTech vyššie kapitálové vybavenie v porovnaní s tým, čo bolo doteraz nevyhnutné podľa regulačného režimu pre poisťovníctvo, ktorý sa označuje ako Solventnosť II. Asmussen dodal, že už teraz predstavuje pre nové súťažiteľov Solventnosť II náročnú prekážku. Preto považuje za správne, aby noví poisťovatelia museli spĺňať rovnaké požiadavky ako tradiční poisťovatelia.  

Plány BaFin by vraj znamenali sprísnenie podmienok aj pre už povolených poisťovacími startupmi, ktoré sa ešte nachádzajú vo fáze budovania. Práve pre tie spoločnosti typu InsurTech, ktoré už veľa investovali, sa majú zmeniť pravidlá uprostred hry, čo nie je podľa GDV správne.

Záverom je vhodné uviesť, že počet InsurTech v Nemecku rýchlo rastie. Podľa údajov z portálu Statista bolo v Nemecku aktívnych v polovici roka 2016 celkom 50 týchto spoločností, ale v polovici roka 2019 už 134.

Údaje za rok 2020 sa nepodarilo získať, ale na základe odborných zdrojov možno súdiť, že nárast ich počtu sa nezastavil ani v dobe pandémie, možno naopak. O ich kapitálovom vybavení a plnení solventnostných požiadaviek má informácie jedine BaFin. Aj s ohľadom na tieto aspekty musia nesporne platiť stanovisko GDV o uplatňovaní rovnakých regulačných a dohľadových podmienok voči všetkým konkurentom na poistnom trhu.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články