COVID-19 má dopad na využívanie obnoviteľnej energie 


			COVID-19 má dopad na využívanie obnoviteľnej energie 

Koronakríza má výrazný vplyv už aj na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

  • Podiel obnoviteľnej energie do pandémie rástol; z 21,8 % celkovej globálnej inštalovanej kapacity elektrickej energie v roku 2000 na 34,7 % v roku 2019.
  • Pandémia COVID-19 obmedzila rast využívania obnoviteľných zdrojov a po desiatich rokoch dôjde tento rok k zníženiu nárastu kapacity o 13 %.
  • Vplyvom pandémie sa očakáva pokles globálnych emisií CO2 v roku 2020 medziročne o zhruba 8 %, čo je úroveň spred dekády.
  • Čína je jedným z najvýznamnejších výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Do budúcnosti sa očakáva vysoká volatilita cien elektriny.
  • Najväčší užívatelia obnoviteľnej energie budú chemický, kovospracujúci, papierenský, drevársky a IKT sektor.

Kým za ostatných 20 rokov  podiel energie z obnoviteľných zdrojov rástol z 21,8 % celkovej globálnej inštalovanej kapacity elektrickej energie v roku 2000 na 34,7 % v roku 2019, pandémia rast pribrzdila. Dôvodom je narušenie dodávateľských reťazcov aj dostupnosť pracovnej sily.

Tvrdo zasiahnutý je tiež prístup k financovaniu, čo ovplyvnilo mnohé schválené aj pripravované projekty. „Nízky dopyt počas lockdownov vo svete a nadmerná ponuka pritom tlačili ceny elektriny nadol, takže spoločnosti, ktoré využívajú hlavne tradičné zdroje energie, začali čeliť „novej realite“,“ konštatuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný v súvislosti s novouj štúdiou Coface. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poisťovaní pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Podpora obnoviteľným zdrojom

Rast energie z obnoviteľných zdrojov za ostatných 20 rokov podporoval najmä globálny konsenzus, že uhlíková ekonomika je neudržateľná aj v dôsledku rastúcej spotreby energie či klimatickej zmeny.

„Dostupnosť a rezervy fosílnych palív sú navyše obmedzené a ich volatilita cien môže prispieť k neistote na trhu. Pozoruhodná zmena nastala aj v zmesi obnoviteľných zdrojov energie. Zatiaľ čo v roku 2000 predstavovala vodná energia 93 % z celkovej globálnej obnoviteľnej kapacity, tento pomer klesol na 47 % v roku 2019, kým iné zdroje, najmä solárne a veterné, rástli,“ uvádza sa v štúdii.

Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa očakáva, že globálne emisie CO2 v roku 2020 medziročne poklesnú zhruba o 8 %, čo je úroveň spred desiatich rokov. „V tomto prípade však nejde o dôsledok rozvoja obnoviteľných zdrojov, ale o vedľajší účinok pandémie COVID-19. Hoci sa očakáva, že odvetvie obnoviteľnej energie nebude imúnne proti vedľajším účinkom koronakrízy, v porovnaní s fosílnymi energiami bude mať vyššiu odolnosť,“ podotýka Ján Čarný.

Čína na špičke výroby

Čína je podľa štúdie Coface jednou z krajín, ktorej cieľom je viesť túto energetickú transformáciu. „Plán Made in China 2025, ktorý bol zverejnený v máji 2015, sa usiluje posunúť Čínu z low-endového na high-endového výrobcu tovarov. To si vyžaduje zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov a podporuje to prístup k veľkým obnoviteľným zdrojom v sieti,“ vysvetľuje Ján Čarný. Pre porovnanie, globálne investície do obnoviteľnej energie dosiahli v roku 2017 hodnotu 279,8 miliárd USD, pričom na Čínu pripadal podiel 45 % (126,6 miliárd USD).

Pokles v Európe

Pokles novej obnoviteľnej kapacity v roku 2020 bude najväčší v Európe. Dôvodom je najmä lockdown v mnohých krajinách a tiež menší apetít investorov. Podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) z júla tohto roku pritom počas prvého semestra tohto roku vzrástli medziročne rozhodnutia o investíciách do veternej energii na mori o 319 %, čo viedlo k nárastu globálnych investícií do obnoviteľných zdrojov energie o 5 %.

Avšak slnečná a pobrežná veterná energia, ktorá predstavuje väčšinu obnoviteľnej kapacity v Európe, sa naopak znížila o 12, respektíve 21 %,“ spresňuje Ján Čarný. Projekty veternej energie na mori boli väčšie, pretože ich náklady sa od roku 2012 neustále znižovali a vývojári sa ponáhľali využívať čínske dotácie, ktoré sa skončia v roku 2021.

„Lockdown po celom svete navyše takmer úplne zastavil dodávateľské reťazce, pretože dočasnému uzavretiu čelili mnohé závody najmä v Číne, ktorá je dôležitým globálnym aktérom pri výrobe obnoviteľnej energie,“ vysvetľuje. Obdobne bolo cítiť nedostatok pracovných síl vzhľadom na rozhodnutie mnohých krajín uzavrieť hranice. 

Vysoká volatilita cien 

Keďže ekonomický rast ovplyvnili karanténne opatrenie v niekoľkých častiach sveta, Coface očakáva spomalenie spotreby elektrickej energie. To platí najmä pre mnohé rozvíjajúce sa trhy, kde je výrobný sektor vysoko energeticky náročný. Krajiny OECD sú na opačnej strane spektra, kde je ekonomická činnosť menej závislá od spotreby energie. Vzhľadom na recesiu, ktorú Coface predpokladá tento rok v mnohých krajinách, dopyt po elektrine klesne.

Európska komisia chce presadzovať vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie do rôznych elektrických sietí a financovanie výskumu a vývoja. Vývojári však naliehajú na Brusel a členské štáty, aby uľahčili prideľovanie povolení a prístup k financovaniu. V čase prípravy štúdie Coface ešte neboli k dispozícii podrobné informácie o plánoch rozvoja obnoviteľnej energie v rámci európskeho projektu zelenej obnovy oznámeného v júni 2020. 

Silnejší vplyv batérií

Často sa šíria aj názory, že obnoviteľné zdroje energie majú negatívny vplyv na verejné služby. Dôvodom je prerušovanosť výroby obnoviteľnej elektriny, ktorá spôsobila, že verejné služby si ako záložný zdroj, najmä v prípade veternej energie, vyberali zemný plyn.

V skutočnosti však spoluprácou a vyrovnaním energie so susednými krajinami môžu veľké elektrické siete čeliť negatívnym účinkom prerušovania. Okrem toho, keďže najmä pri vyššom dopyte má nedostatok nepretržitej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov vplyv na ziskovosť verejných služieb, silnel tlak na integráciu úložiska batérií na vyrovnanie ponuky a dopytu. Vzhľadom na predpokladaný pokles nákladov na ich výrobu by mohli byť integrované do rozvodných sietí, aby pomohli vyrovnať prerušovanosť.

Najväčší užívatelia

Hlavnými odvetviami, ktoré sa stanú významnými užívateľmi elektriny z obnoviteľných zdrojov, budú chemický, drevársky, papierenský, kovospracujúci priemysel a IKT. Podľa Coface práve kapitálová náročnosť, prísna regulácia týkajúca sa emisií aj vplyv verejnej mienky tlačia tieto sektory už teraz k využívaniu obnoviteľných zdrojov. Okrem toho, obnoviteľné zdroje môžu výrazne znížiť náklady cez budovanie spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) ako faktora reputácie a pozitívneho imidžu značky firiem.

Zdroj: Coface

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články