Výsledky Coface ovplyvňuje pandémia COVID-19


			Výsledky Coface ovplyvňuje pandémia COVID-19

Spoločnosť za prvý štvrťrok tohto roka dosiahla tržby 370 miliónov eur, od začiatku roka zdvojnásobila počet preventívnych opatrení a takmer strojnásobila úroveň likvidity.

• Tržby za 1. štvrťrok dosiahli 370 mil. eur, čo je medziročný nárast o 0,9 % pri konštantných menách;
• Pomer čistých strát dosiahol za prvý kvartál 57,1 %, medziročne ide o rast 14,5 percentuálneho bodu; čistý kombinovaný pomer dosiahol 86,8 %;
• Čistý zisk (skupinový podiel) dosiahol 12,7 mil. eur;
• Skupina Coface rýchlo a aktívne prispôsobila svoje operácie korona kríze;
 
Spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, oznámila svoje skupinové výsledky za prvý štvrťrok tohto roka. Obrat skupiny dosiahol 370 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 0,9 percenta.

Ešte pred vyhlásením karanténnych opatrení v jednotlivých krajinách spoločnosť zaznamenala novú silnú obchodnú dynamiku a pokračujúci záujem firiem o poistenie a služby. Zároveň v prvom kvartáli pokračoval trend spomaľovania ekonomickej aktivity klientov. Dá sa očakávať, že trend počas roka ešte zosilnie. Rast poistenia obchodných úverov vzrástol v prvom kvartáli o 0,2 % pri konštantnej menách. Obdobne spoločnosť zaznamenala dynamický rast služieb o 12 %.

„Korona kríza predstavuje pre ekonomiku a odvetvie poistenia úverov bezprecedentný šok. V prvom rade som veľmi hrdý na úspešné úsilie našich tímov pokračovať v podpore našich zákazníkov napriek opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu,“ skonštatoval k výsledkom Xavier Durand, výkonný riaditeľ nadnárodnej skupiny Coface.

Ako dodal, viac ako 4 000 zamestnancov Coface, čo je 95 %, pracuje z domu bez narušenia kvality služieb poskytovaných klientom. „To nám umožnilo udržiavať stály dialóg s našimi zákazníkmi v čase, keď nás prostredie prinútilo zintenzívniť tempo našich preventívnych opatrení,“ dodal. Od začiatku roka pritom Coface zdvojnásobila počet preventívnych opatrení a prijala stratégiu na zmenu priorít projektov a investícií.

Pomer čistých strát dosiahol za prvý kvartál 57,1 % (medziročný nárast o 14,5 percentuálneho bodu). Čistý kombinovaný pomer dosiahol 86,8 %. Pomer hrubých škôd dosiahol 55,2 % najmä v dôsledku veľkých poistných udalostí (9 %) nesúvisiacich so súčasnou krízou, ako aj zvýšením poistných udalostí očakávaných v roku 2020. Pomer čistých nákladov vzrástol na 29,7 % (zlepšenie o 2,2 percentuálneho bodu) najmä vďaka prísnemu riadeniu nákladov. Čistý zisk skupiny dosiahol 12,7 mil. eur. 

„Výsledky za prvý štvrťrok, ktoré vykazujú kladný čistý zisk vo výške 12,7 mil. eur, odzrkadľujú iba počiatočné účinky krízy, ktorá ovplyvní naše príjmy prostredníctvom klesajúcich aktivít klientov a zvýši nároky,“ podotkol Durand. 

Coface však vstupuje do krízy v posilnenej finančnej situácii. Úroveň likvidity sa takmer strojnásobila v porovnaní s obdobím pred krízou a dosiahla 21 % investičného portfólia, a to aj vďaka včasným opatreniam prijatým na zníženie vystavenia sa určitým rizikovým triedam aktív. K 31. decembru 2019 sa miera solventnosti spoločnosti odhadovala na 190 %.

Po rozhodnutí nenavrhnúť rozdelenie dividend a so zreteľom na prudký pokles ocenenia finančných aktív k 31. marcu 2020 sa tento pomer odhaduje na 195 % (do úvahy sa brala iba zmena hodnoty majetku a vplyv dividendy).

„Naše rozhodnutie nenavrhnúť dividendu na rok 2019 a výrazne zvýšiť našu likviditu, ktorá v súčasnosti predstavuje 21 % našich investícií, posilňuje našu schopnosť zvrátiť túto krízu,“ skonštatoval. Ako podotkol, spoločnosť pracuje s vládami na udržiavaní poistenia úverov pre čo najväčší počet firiem.

„Coface je hrdý na to, že podpísal dohodu s francúzskou a nemeckou vládou a pokračuje v diskusiách s ostatnými štátmi,“ dodal Xavier Durand.

Zdroj: Coface

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články