Ako funguje turecký poisťovací pool pre prípad katastrof?


			Ako funguje turecký poisťovací pool pre prípad katastrof?
21.2.2023 Zahraničie

Turecko postihlo 6. februára nezvyčajne silné zemetrasenie. Škody sa predbežne odhadujú na 1 % hrubého domáceho produktu Turecka v roku 2023. 

Počet ľudských obetí predstavoval sa blíži k 50-tisícom a účet nie je zďaleka uzavretý. V súvislosti s touto tragickou udalosťou vyvstala okrem iného otázka, ako na seizmické a klimatické riziká reaguje systém tureckého poisťovníctva.

Základné informácie o tureckom systéme možno nájsť na webových stránkach Svetového fóra programov pre katastrofy (WFCP), ktoré sa vymedzuje ako neformálna platforma pre výmenu odborných znalostí a praktických postupov o poisťovacích riešeniach pre prípad prírodných katastrof. Po zemetrasení, ktoré nastalo v Turecku v oblasti Marmara 17. augusta 1999 a spôsobilo značné škody na ľudských životoch i majetku, bol verejnými inštitúciami podniknutý rad preventívnych opatrení za účelom minimalizácie škôd vyvolaných zemetrasením. 


Mohlo by vás zaujímať: UNIQA opäť medzi elitou značiek Slovak Retail Superbrands  


Jedným z dôležitých opatrení bolo prijatie právnych predpisov, týkajúcich sa povinného poistenia pre prípad zemetrasenia. Cieľom tohto systému bolo vytvoriť dostatočné dlhodobé rezervy na financovanie budúcich škôd z dôvodu zemetrasenia a znížiť zaťaženie štátneho rozpočtu. Systém je v Turecku považovaný za spoľahlivú metódu na odškodnenie majiteľov obytných budov a domácností, pričom sociálna solidarita a zdieľanie rizík sú účinne podporované prostredníctvom platieb cenovo prijateľného poistného. 

Kľúčovú úlohu vo vyššie spomínanom systéme hrá Turecký poisťovací pool pre prípad katastrof (TCIP). Má štatút verejnej entity a bol zriadený za účelom poskytovania povinného poistenia pre prípad zemetrasenia. Vďaka svojej unikátnej organizačnej štruktúre a špecifickej činnosti ho možno považovať za jeden z najlepších prípadov spolupráce verejného a súkromného sektora.


Mohlo by vás zaujímať: Allianz je jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta


Technické a prevádzkové záležitosti poolu sú zabezpečované poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorá je určená ministrom financií na obdobie 5 rokov. Aj keď je poistná ochrana poskytovaná poolom, tak povinné poistenie pre prípad zemetrasenia je ponúkané majiteľom obytných nehnuteľností predovšetkým poisťovňami. TCIP je poisťovacím poolom v technickom zmysle. Služby sú v podstate vyčlenené (outsourcing) za účelom zvýšenia efektívnosti a udržania nákladov na minimálnej úrovni. Minister financií je zodpovedný za dohľad a za sledovanie aktivít poolu, a to na pravidelnej báze.

Cieľom TCIP je zabezpečiť, aby sa život občanov mohol po zemetrasení bezpečne obnoviť. Spomínané povinné poistenie poskytuje majiteľom obytných nehnuteľností finančnú istotu nielen pre prípad zemetrasenia, ale aj pre prípad požiaru, výbuchu, zosuvu pôdy a cunami z dôvodu zemetrasenia. Pokiaľ sa budova stane neobývateľnou alebo utrpí čiastkové poškodenie, tak TCIP jedná ako sprostredkovateľ, ktorý vracia život do normálu najmä tým, že škody sú odhadnuté čo možno najrýchlejšie. 

TCIP zaisťuje nielen ponúkanie daného poistenia po celej krajine prostredníctvom distribučnej siete, ktorá sa skladá z poisťovní aj ich agentúr a bankových pobočiek, ale aj dostupnosť poistenia pre každého na základe nízkeho poistného. Poistky povinného poistenia pre prípad zemetrasenia sa vydávajú v mene TCIP prostredníctvom povolených poisťovní a ich agentúr. V súčasnej dobe sa jedná celkom o 32 poisťovní. Všetky poistky sú vydávané prostredníctvom servera/databázy TCIP online av reálnom čase. Za účelom eliminácie strát klientov pri obnove poistných zmlúv TCIP aplikuje priebežne v praxi predbežné upozornenia a priamy predaj.

Provízia je vyplácaná distribučným kanálom poisťovní (poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom, bankám) s tým, že ich výška je stanovená v sadzbe. Provízia týkajúca sa rizík v provincii Istanbul je 12,5 % a rizík v iných provinciách potom 17,5 %. Za účelom zvýšenia rozsiahlosti či rozšírenia sledovaného povinného poistenia bol vytvorený účinný kontrolný mechanizmus existencie poistenia v priebehu dojednávania dodávok vody a elektriny, zápisu do katastra nehnuteľností a pri žiadostiach o pôžičku na bývanie. 

Cieľom daného konceptu je vytvoriť základný a jednoduchý systém na stanovenie poistnej sumy a poistného. Pri určovaní výšky poistného sa berie do úvahy riziková zóna zemetrasenia, v ktorej sa budova nachádza, typ stavby a veľkosť budovy v metroch štvorcových. Pokiaľ je stanovené (základné) poistné, potom sa ešte zohľadňuje riziková zóna. To napríklad znamená, že zóne s nižším rizikom zemetrasenia zodpovedá nižšie poistné. TCIP používa sadzobník, ktorý rozčleňuje riziká do 5 zón a 3 typov stavieb. Tým pádom existuje 15 rozdielnych sadzieb pre 3 typy stavieb.[1] 

TCIP je výhradná osoba pre poskytovanie povinného poistenia pre prípad zemetrasenia. V prípade, že hodnota nehnuteľnosti je vyššia ako limit vo výške 190 000 TL (1 Turecká líra = 0,050 EUR), tak vlastníci obytných budov môžu dojednať v rámci povinného poistenia dodatočné dobrovoľné poistenie pre krytie nadmerku.

Záujemcovia o túto problematiku sa môžu zoznámiť s plným znením informácie o činnosti TCIP tu.

[1] Poznámka: Na webových stránkach priamo TCIP je uvedených celkom 14 sadzieb a 2 typy stavieb. To naznačuje, že všetky informácie zverejnené WFCP nie sú alebo nemusia byť aktuálne, čo platí nielen o typoch stavieb, ale aj o províziách či stanovovaní poistného. V prípade hlbšieho záujmu je potrebné prejsť platné právne predpisy - pozri https://www.dask.gov.tr/en/tariffs-and-premiums 

Zdroj: World Forum of Catastrophe Programmes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články